Årsredovisningar

Nedan kan du ta del av våra årsredovisningar de senaste fem åren. Årsredovisningen öppnas som PDF i ett nytt fönster.

Administrations- och insamlingskostnader

2019 uppgick Hoppets Stjärnas administrations- och insamlingskostnader till 24,3 %. Av dessa är 11,7 % rena administrationskostnader. Exempel på administrationskostnader är kostnader för redovisning och revision, löner till administrativ personal, lokalkostnader med mera. En viktig del i det administrativa arbetet är att se till att de gåvor vi fått ansvar för används rätt och långsiktigt kvalitetssäkrar arbetet för barnens bästa. En liten del av pengarna används också för att påverka politiker och beslutsfattare.

Övriga 12,6 % är insamlingskostnader, det vill säga investeringar gjorda för att kunna rekrytera fler faddrar och samla in så mycket pengar som möjligt till ändamålet. För att arbetet ska bli väl utfört krävs det ledning, planering, information om vad som händer med de gåvor vi får in, arbete kring webbsida, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller. Men vi gör naturligtvis allt vi kan för att hålla kostnaderna nere.

Nyckeltal för Hoppets Stjärna

Nyckeltal20192018201720162015
Insamlingskostn./medel från allmänheten12,6%11,0%11,1%8,5%9,1%
Ändamålskostn./summa intäkter76,6%80,2%91,5%84,1%79,2%
Adminkostn./summa intäkter11,7%9,4%10%8,2%8,0%

Verksamhetschefens lön uppgår till 47 183 kronor i månaden.

Bli fadder >>

Senaste nytt

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org