Årsredovisningar

Nedan kan du ta del av våra årsredovisningar de senaste fem åren. Årsredovisningen öppnas som PDF i ett nytt fönster.

Administrations- och insamlingskostnader

2017 uppgick Hoppets Stjärnas administrations- och insamlingskostnader till 21,1 %. Av dessa är 10,0 % rena administrationskostnader. Exempel på administrationskostnader är kostnader för redovisning och revision, löner till administrativ personal, lokalkostnader med mera. En viktig del i det administrativa arbetet är att se till att de gåvor vi fått ansvar för används rätt och långsiktigt kvalitetssäkrar arbetet för barnens bästa. En liten del av pengarna används också för att påverka politiker och beslutsfattare.

Övriga 11,1 % är insamlingskostnader, det vill säga investeringar gjorda för att kunna rekrytera fler faddrar och samla in så mycket pengar som möjligt till ändamålet. För att arbetet ska bli väl utfört krävs det ledning, planering, information om vad som händer med de gåvor vi får in, arbete kring webbsida, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller. Men vi gör naturligtvis allt vi kan för att hålla kostnaderna nere.

Nyckeltal för Hoppets Stjärna

Nyckeltal20172016201520142013
Insamlingskostn./medel från allmänheten11,1%8,5%9,1%11,3%11,5%
Ändamålskostn./summa intäkter91,5%84,1%79,2%78,8%75,2%
Adminkostn./summa intäkter10,0%8,2%8,0%8,7%9,2%

Verksamhetschefens lön uppgår till 43 814 kronor i månaden.

Gåvokorg

Bli fadder >>

Senaste nytt

Dennis blogg

Följ oss på Instagram

Följ oss på Twitter

Facebook          Instagram          twitter          Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Givarguiden

Facebook          Instagram          twitter          Star of Hope Play

90-konto

Givarguiden


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org