Mina sidor

24 maj 2022
Årsredovisningar
Nedan kan du ta del av våra årsredovisningar de senaste fem åren. Årsredovisningen öppnas som PDF i ett nytt fönster.

Administrations- och insamlingskostnader

Exempel på administrationskostnader är kostnader för redovisning och revision, löner till administrativ personal, lokalkostnader med mera. En viktig del i det administrativa arbetet är att se till att de gåvor vi fått ansvar för används rätt och långsiktigt kvalitetssäkrar arbetet för barnens bästa. En liten del av pengarna används också för att påverka politiker och beslutsfattare.

Insamlingskostnader är investeringar gjorda för att kunna rekrytera fler faddrar och samla in så mycket pengar som möjligt till ändamålet. För att arbetet ska bli väl utfört krävs det ledning, planering, information om vad som händer med de gåvor vi får in, arbete kring webbsida, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller. Men vi gör naturligtvis allt vi kan för att hålla kostnaderna nere.

Årsredovisningar

Årsredovisning verksamhetsår 2022

Revisionsberättelse 2022

Årsmötesprotokoll 2022 (Verksamhetsåret 2022)

Årsredovisning verksamhetsår 2021

Revisionsberättelse 2021

Årsmötesprotokoll 2022 (Verksamhetsåret 2021)

Årsredovisning verksamhetsår 2020

Årsmötesprotokoll 2021 (Verksamhetsåret 2020)

Årsredovisning verksamhetsår 2019

Årsmötesprotokoll 2020 (Verksamhetsåret 2019)

Årsredovisning verksamhetsår 2018

Årsmötesprotokoll 2019 (verksamhetsår 2018)

Årsredovisning verksamhetsår 2017

Årsmötesprotokoll 2018 (verksamhetsår 2017)

Årsredovisning verksamhetsår 2016

Årsmötesprotokoll 2017 (verksamhetsår 2016)

Årsredovisning verksamhetsår 2015

Årsmötesprotokoll 2016 (verksamhetsår 2015)

Årsredovisning verksamhetsår 2014

Årsmötesprotokoll 2015 (verksamhetsår 2014)

Årsredovisning verksamhetsår 2013

Årsmötesprotokoll 2014 (verksamhetsår 2013)

Årsredovisning verksamhetsår 2012

Årsredovisning verksamhetsår 2011

Övriga dokument

Årsredovisning verksamhetsår 2011

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.