Våra projektländer

Läs mer

Klicka på flaggorna för att komma till landssidorna

Argentina

Brasilien

Filippinerna

Ghana

Haiti

Kenya

Lettland

Moldavien

Rumänien

Ryssland

Trinidad

Vitryssland

Facebook          Instagram          twitter          Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Givarguiden

Facebook          Instagram          twitter          Star of Hope Play

90-konto

Givarguiden


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org