Mina sidor

Våra projektländer

Hoppets Stjärna har gjort insatser i 46 länder. Här kan du läsa om de länder där vi driver långsiktigt arbete idag.

_argentina

Argentina

I Chaco-provinsen hjälper vi utsatta barn och deras familjer från minoritetsgruppen Toba. Vår förskola i Nam Qom är den enda i regionen där barnen får undervisning både på spanska och sitt eget modersmål.

Vi ger barnen stöd under hela uppväxten och i väl valda fall upp till högskolenivå. Stödet omfattar skolmaterial, studiehjälp, rådgivning och månatlig matutdelning till barnens familjer. Vi driver också en yrkesskola med kurser i matlagning, bakning, frisering och textilarbete.

Sedan starten 1972 har vi byggt hus, skolor, förskolor och dragit vattenledningar. 1990 invigde vi Tobafolkets första hälsocentral med allmän klinik, hjärtlungklinik, barnavdelning, gynekolog, tandläkare och apotek. Idag får 15 000 personer tillgång till gratis vård tack vare den.

Belarus

Sedan 1995 samarbetar vi med den lokala organisationen BelAPDIiMI som grundades av en grupp mammor till barn med funktionsnedsättning. Tillsammans kämpar vi för att förbättra barnens livsvillkor.

Från början förekom i princip ingen rehabilitering i Belarus, bara förvaring. Vi såg till att svenska specialister fick dela med sig av sin kunskap till sina belarusiska kollegor. Vi började också översätta facklitteratur och gör det än idag. Vi ger stöd till dagverksamheter för barnen och stöttar deras vårdnadshavare via föräldragrupper. Vi ordnar också aktiviteter, utflykter och sommarläger. Totalt omfattas 3 000 familjer runtom i landet.

Vårt mål är att barn med funktionsnedsättning ska integreras i samhället, få gå i sin lokala skola och växa upp hos sina anhöriga. Våra medarbetare jobbar långsiktigt för att få både beslutsfattare och folk i allmänhet att se barn med funktionsnedsättning som unika, fullvärdiga medborgare.

_belarus
Glada barn i klassrum i Filippinerna

Ge en gåva till filippinarbetet

Ge en gåva till det fortsatta arbetet med de utsatta barnen i Filippinerna  här.

Din gåva kan bli ett barns guldbiljett till skolan!

Brasilien

Det var i Brasilien som Hoppets Stjärnas arbete började. I december 1970 öppnade barnhemmet Estrela da Esperança i Montes Claros och blev vårt allra första projekt.

Barnhemmets namn betyder just ”Hoppets Stjärna” på portugisiska. Än idag kämpar vi för utsatta barn och deras familjer i Montes Claros. Vi driver ett resurscenter, delar ut mat, genomför olika sociala insatser och ordnar fotbollsträningar varje fredag.

Hoppets Stjärna stöttar också förskolan Projeto Comunitário Betel på samma ort och förskolan Nucleo Educativo Assisténcia Social Estrela i orten Manga. Dessa två drivs av lokala församlingar som Hoppets Stjärnas grundare Erik Gunnar Eriksson startade upp på 60-talet.

_brasilien
_filippinerna

Filippinerna

1981 inleddes vår kamp för att ge barn i Filippinerna en bättre start i livet. Hos oss får de utbildning och studiestöd från förskolenivå ända upp till gymnasiets sista, universitetsförberedande år.

Vi möjliggör även för de faddrar som vill och kan att ge fortsatt stöd till fadderbarn som vill studera vidare på högskolenivå. Idag driver vi tre skolprojekt i landet: I statsdelen Crame i huvudstaden Manila, i slumområdet Taytay 15 kilometer från stadskärnan och i Infanta på landsbygden.

Vi ger även ekonomiskt stöd till barn i statliga skolor, delar ut matpaket till behövande och organiserar hjälpinsatser när landet drabbas av naturkatastrofer.
Sist men inte minst driver vi en trygg fristad för flickor och unga kvinnor som lever under hot.

Ghana

För många barn som föds på Ghanas landsbygd väntar en tuff start i livet med små utsikter att gå ut grundskolan och stå på egna ben i vuxen ålder. Sedan 1983 har vi arbetat för att förändra det.

I sex utvalda byar driver vi förskolor som ger utsatta barn de kunskaper som krävs för att de ska kunna börja i grundskolan och klara utbildningen där. På våra skolor får barnen också två näringsriktiga mål mat om dagen, frukost och lunch. Det gör att de kommer i tid och har energi nog att fokusera under lektionerna. Barnen får också tillgång till grundläggande hälsovård.

Tillsammans skapar dessa insatser förutsättningar för att barn från fattiga miljöer ska kunna resa sig och växa upp till friska, välutbildade vuxna som kan försörja sig själva och sina familjer. På så vis är vi med och utvecklar hela samhällen.

Lärare med barn i klassrum i Ghana.
_haiti

Haiti

Här, i de amerikanska kontinenternas fattigaste land, har vi jobbat med för- och grundskoleverksamhet sedan 1978. Haiti är idag ett mycket farligt land att verka i och Hoppets Stjärna är den enda svenska organisation som har ett permanent arbete på plats.

Våra sju skolprojekt tar emot över 3 500 barn som får utbildning och näringsriktig skolmat som motverkar utbredda problem med undernäring. Vid varje skola finns första hjälpen-lådor och rent vatten som alla i byn kan ta del av. Det skyddar dem från de sjukdomar som smutsigt vatten för med sig.

Vi står alltid redo att rycka ut när katastrofer drabbar folket, som vid jordbävningarna 2010 och 2021.

Varje år delar vi ut boskapsdjur till barnen i byarna. Djuren blir en stor tillgång som höjer familjernas levnadsstandard. Varje barn som får ett djur lovar att ge bort dess första unge till en annan behövande familj, och på så vis når hjälpen fler för varje år.

Kenya

Sedan starten 1974 har vi byggt skolor, borrat brunnar och delat ut alltifrån matpaket till symaskiner. Idag driver vi skolor i slumområdet Mikindani utanför kuststaden Mombasa och i byn Jimba på landsbygden.

Barnen välkomnas till oss i förskoleålder och får fullgod utbildning upp till grundskolans sista år. På skolorna får barnen frukost och lunch som ger dem viktig näring och avlastar deras familjer. Barn som tvingats leva med HIV sedan födseln får specialdiet och serveras ett extra mål mat. På skolorna finns både boskapsdjur och grönsaksland som eleverna sköter tillsammans med sina lärare. Det är lärorikt för barnen samtidigt som ägg och grönsaker används i skolköken.

I Mikindani driver vi också en yrkesskola, med fokus på textilarbete och hantverk, som ger ungdomar och unga vuxna möjlighet till självförsörjning.

Barn i klassrum i Kenya.
_lettland

Lettland

Tillsammans med den lokala organisationen Velki Association har vi kämpat för barn med funktionsnedsättning sedan 1991.

Idag stödjer vi fem specialskolor där vanlig undervisning varvas med hemkunskap, teater, dans, musik, keramik, textilslöjd och möbeltillverkning. Barnen får göra utflykter, åka buss, gå på stan, handla och umgås med andra. Allt detta hjälper dem att utvecklas. Vår psykolog arbetar varje månad med 14 föräldragrupper i 13 städer, och varje år ordnas två sommarläger för familjerna. Vi håller utbildningsdagar och seminarium för föräldrar, specialister och myndighetsrepresentanter.

Vi bistår också utsatta familjer med bland annat matpaket, kläder och skor.

Genom att ge barnens familjer bästa möjliga förutsättningar att ta hand om dem gör vi Sovjettidens institutionaliseringsstrategi irrelevant. Målet är att barn med funktionsnedsättning ska få leva fullvärdiga liv i ett tolerant, öppet samhälle.

Rumänien

Sedan revolutionen 1989 har vi kämpat för rumänska barn med funktionsnedsättning. På 2000-talet samarbetade vi med landets regering för att utforma en nationell strategi där dessa barn integreras istället för att institutionaliseras.

Idag driver vi rehabiliteringscenter för dessa barn i östra Rumänien. Samtidigt påverkar vi deras levnadsvillkor via kunskapsöverföring, föräldraföreningar, opinionsbildning och attitydförändringsarbete.

Vi driver också resurs- och utbildningscenter där socialt utsatta barn får mat, läxhjälp och extraundervisning. De flesta av dessa center ligger i romska samhällen. Våra insatser för barnens familjer omfattar rådgivning, läkarbesök, husreparationer, möbelinköp, brunnsborrning och boskapsutdelning. Entreprenörskursen Focus Business School har hjälpt många vuxna ekonomiskt.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har vi också tagit emot ukrainska flyktingar med särskilt fokus på flyktingbarn med funktionsnedsättning. Åren 2022-2023 fick drygt 60 000 flyktingar hjälp av oss.

Vill du öronmärka ditt stöd för arbetet med funktionsnedsättning, romer eller flyktingar? Mejla info@starofhope.org så löser vi det!

_rumänien

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.