Insamlingskontroll

Hoppets Stjärna är ansluten till Svensk Insamlingskontroll, som regelbundet granskar vår verksamhet och ser till att pengarna används på rätt sätt.

Hoppets Stjärna har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll

Hoppets Stjärna har ett så kallat 90-konto, ett plus- och bankgirokonto som börjar med siffrorna 90. 90-kontot är en garanti för dig som givare att pengarna används på ett korrekt sätt, samt att kostnaderna för insamling och administration inte överstiger 25 procent.

Länk till Svensk Insamlingskontroll

Våra konton är:
Plusgiro: 90 02 53-6
Plusgiro kopplat till OCR: 90 16 02-3
Bankgiro: 900-2536
Swish: 900 253 6

Organisationsnummer: 882600-8321

Star of hope Hoppets Stjärna har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll 90 konto svart rod