Företag

Det finns goda skäl att samarbeta med Hoppets Stjärna när du vill utveckla ditt CSR-arbete. Det långsiktiga biståndsarbete som vi bedriver i fem världsdelar gör det enkelt för oss att föreslå lämpliga projekt och insatser som passar just din verksamhet och dess profil. Vi garanterar att du och ditt företag får se resultat.

Toppbild Hs Och Foretag Kenya

Ett samarbete med många vinnare

Hoppets Stjärna har kämpat för barn i utsatthet sedan 1970 och samarbetat med engagerade entreprenörer lika länge. Över 50 års erfarenhet visar entydigt på samma sak: Att göra positivt avtryck i världen ger positiv uppmärksamhet för din verksamhet.

Genomtänkta CSR-satsningar stärker relationen till kunder, leverantörer och samarbetspartners. Samtidigt ger de företagets anställda något att samlas kring och känna stolthet över. Dessutom kan en enda redaktionell text om ditt CSR-arbete få långt större genomslag än den annonsering många företag betalar dyrt för.  Men det går inte att komma ifrån:
De allra största vinnarna är barnen.

Kvalitetssäkrade insatser

Vår verksamhet låter sig årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll, som har höga krav för att bevilja 90-konto till bistånds- och utvecklingsorganisationer. Vårt 90-konto utgör en garanti för att insamlade medel når dit de ska och används på rätt sätt.

Vårt fokus ligger på utbildning och utbildningsstöd, matservering och matutdelning, hälsofrämjande insatser, byutveckling genom bland annat brunnsborrning och boskapsutdelning samt nödinsatser i katastrofsituationer. I Östeuropa ger vi stöd och rehabilitering till barn med funktionsnedsättning och bedriver attitydförändringsarbete på nationell nivå.

___Hemsida_33

Bli samarbetspartner idag!

Ett förutsättningslöst samtal med oss ger dig ett smörgåsbord av potentiella satsningar att samarbeta kring.
Anmäl ditt intresse här så hör vi av oss!

___Hemsida_21

Närhet till de ansvariga

I varje projektland finns visioner som bara väntar på att förverkligas, och för oss är det en styrka att inte ingå i någon global koncern där beslutsfattandet sker på huvudkontor i Bryssel eller New York.

Vi står på egna ben, med huvudkontoret på svensk mark och en relativt liten administrativ organisation där du lätt kan få direktkontakt med de högst ansvariga. Det skapar förutsättningar för ett nära samarbete med personliga möten.

Närhet till projekten

Eftersom vi driver våra egna projekt i varje land är det alltid nära från ord till handling.

Ingen verksamhet är mer än ett telefonsamtal bort, och de ekonomiska medlen skickas direkt från Sverige till projektlandet där vi håller tät kontakt med våra medarbetare på plats.

___Hemsida_34
___Hemsida_13

Transparens och återkoppling

Vi är flexibla när det gäller vilken återkoppling som efterfrågas.

Det kan handa om alltifrån uppdateringar via mejl till en egen webbsida där ni kan följa ert projekt.
Vi välkomnar er också att besöka projektlandet och se arbetet med egna ögon.
Vid större, långsiktiga åtaganden erbjuder vi er direktkontakt med de ansvariga för projektet i det berörda landet. Ni ska kunna känna er trygga med oss som samarbetspartner och tryggt förvissade om att ert stöd används rätt.