Organisation

Hoppets Stjärna är en insamlingsstiftelse som grundades av Tältmissionen 1979 i syfte att bedriva socialt arbete med barn i fokus. Stiftelsen verkar utifrån en kristen värdegrund, men är religiöst och politiskt obunden. 
En ideellt arbetande styrelse utser den ledning som ansvarar för Hoppets Stjärnas dagliga arbete.

Verksamhetschef

Ulrika K Eriksson
Född 1965, bosatt i Kärrsjö.

Ulrika har sedan 1986 arbetat inom organisationens alla delar. Bland annat har hon varit ansvarig för fadderavdelningen och ekonomiavdelningen. Ulrika har även suttit med i ledningsgruppen under många år.
2013 tillträdde hon som ny verksamhetschef för Hoppets Stjärna.

Verksamhetschefen ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Hoppets Stjärnas verksamhet i Sverige och internationellt. Det innebär bland annat att:

  • Skapa intäkter och se till att resurserna används effektivt
  • Leda Hoppets Stjärnas medarbetare, i Sverige och internationellt
  • Företräda Hoppets Stjärna både nationellt och internationellt
  • Driva opinionsbildning och påverkansarbete
  • Skapa en hållbar utveckling i de sammanhang och situationer som Hoppets Stjärna arbetar inom.
Porträtt av Verksamhetschef Ulrika

Stadgar

Hoppets stjärnas ursprungliga stadgar antogs den 3 september 1979. Dessa stadgar uppdaterades vid Tältmissionens årsstämma den 14 mars 2015.
Betel Hemsida 7

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.