Organisation

Hoppets Stjärna är en insamlingsstiftelse som grundades av Tältmissionen 1979 i syfte att bedriva socialt arbete med barn i fokus. Stiftelsen verkar utifrån en kristen värdegrund, men är religiöst och politiskt obunden. 
En ideellt arbetande styrelse utser den ledning som ansvarar för Hoppets Stjärnas dagliga arbete.

Verksamhetschef

Ulrika K Eriksson
Född 1965, bosatt i Kärrsjö.

Ulrika har sedan 1986 arbetat inom organisationens alla delar. Bland annat har hon varit ansvarig för fadderavdelningen och ekonomiavdelningen. Ulrika har även suttit med i ledningsgruppen under många år.
2013 tillträdde hon som ny Ulrika verksamhetschef för Hoppets Stjärna.

Verksamhetschefen ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Hoppets Stjärnas verksamhet i Sverige och internationellt. Det innebär bland annat att:

  • Skapa intäkter och se till att resurserna används effektivt
  • Leda Hoppets Stjärnas medarbetare, i Sverige och internationellt
  • Företräda Hoppets Stjärna både nationellt och internationellt
  • Driva opinionsbildning och påverkansarbete
  • Skapa en hållbar utveckling i de sammanhang och situationer som Hoppets Stjärna arbetar inom.
Porträtt av Verksamhetschef Ulrika
två barn med tomteluva i haiti

Bli fadder idag!

Årets bästa julklapp: Ett fadderskap som förändrar liv.

Med några knapptryck kan du förändra ett barns framtid.
Ju fler hjältar som ger, desto fler utsatta barn kan vi hjälpa!

Stadgar

Hoppets stjärnas ursprungliga stadgar antogs den 3 september 1979. Dessa stadgar uppdaterades vid Tältmissionens årsstämma den 14 mars 2015.
Betel Hemsida 7

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.