Effektrapport

Syftet med effektrapport är att för givare, faddrar, allmänheten och andra intressenter, visa vad vi gör och vad vi gjort under åren som ligger bakom med de medel som samlats in.

Både en historisk effektrapport och effektrapporter för 2016 och framåt finns att ladda ner.

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org