Om Hoppets Stjärna

Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet.

Barn som lever i fattigdom och deras närmiljö står i centrum för vårt arbete. Vi menar att alla barn som föds i den här världen har rätt till en bra start i livet. Genom våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, ger vi dem en stabil grund att stå på och de verktyg som krävs för att de ska kunna förändra sina liv och samhällen.

Konkret görs detta genom utbildning, hälsovård och näringsriktig mat. För hur ska en människa kunna göra självständiga val och påverka sin situation om han eller hon svälter, är sjuk eller inte kan läsa?

Vår vision

Att skapa en värld där alla barn får utvecklas som människor, obundna av fattigdom i alla dess former.

Det juridiska namnet är Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse och verkar sedan tidigare internationellt under namnet Star of Hope. Hoppets Stjärna har inga medlemmar.

Huvudkontoret med tillhörande administration finns i Kärrsjö, Örnsköldsviks kommun.

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org