Om oss

Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet

D 17 Scaled

Vår vision

Att skapa en värld där alla barn får utvecklas som människor, obundna av fattigdom i alla dess former.

Det juridiska namnet är Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse och verkar sedan tidigare internationellt under namnet Star of Hope. Hoppets Stjärna har inga medlemmar.

Huvudkontoret med tillhörande administration finns i Kärrsjö, Örnsköldsviks kommun.

Hoppets stjärna

Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet.

Barn som lever i fattigdom och deras närmiljö står i centrum för vårt arbete. Vi menar att alla barn som föds i den här världen har rätt till en bra start i livet. Genom våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, ger vi dem en stabil grund att stå på och de verktyg som krävs för att de ska kunna förändra sina liv och samhällen.

Konkret görs detta genom utbildning, hälsovård och näringsriktig mat. För hur ska en människa kunna göra självständiga val och påverka sin situation om han eller hon svälter, är sjuk eller inte kan läsa?

20050602 BR Montes0105