25 maj 2022
Stadgar
Hoppets stjärnas ursprungliga stadgar antogs den 3 september 1979. Dessa stadgar uppdaterades vid Tältmissionens årsstämma den 14 mars 2015.