Hantering av oegentligheter

Hoppets Stjärna strävar efter en process som är enkel och gör det tryggt att anmäla överträdelser kring regelverk, policys eller lagar inom organisationen och verksamheten.

En individ eller grupp som har misstanke om överträdelser och vill anmäla detta kommer givetvis vara anonym. Hoppets Stjärna vill försäkra den som gör anmälan att den kommer att lyftas fram och problemet, om möjligt, lösas. Rapporter gällande misstänka överträdelser mot regelverk, policys eller lagar ska heller inte leda till någon form av diskriminering.

Vid misstanke om överträdelse bör man vända sig till organisationens huvudkontor i Sverige. Detta kan göras via mail: info@starofhope.org eller via telefon på 0662-461 00. Givetvis går det även bra att komma in på kontoret för anmälan.

Mottagare av anmälan kommer att vara verksamhetschefen alternativt styrelseordförande och dessa går också bra att kontakta direkt via möte, mail eller telefon.

Så snart anmälan är gjord kommer en undersökning att göras och mynna ut i hur ärendet ska hanteras. Person eller grupp som gjort anmälan kommer att få återkoppling på hur ärendet mottagits och kommer att hanteras senast 4 veckor efter anmälan gjorts.

Kontakta gärna Hoppets Stjärna för mer information.

Bli fadder >>

Senaste nytt

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org