25 maj 2022
Styrelse
Hoppets Stjärnas styrelse består av minst fem ordinarie styrelseledamöter som väljs på två år i taget samt två suppleanter som väljs på ett år i taget. Styrelsen utser inom sig ett presidium. Ingen ekonomisk ersättning utgår för styrelsens arbete.