Ge skolpaket
Utbildning ger barn en framtid!

Våra skolbarn runtom i världen behöver skolböcker, skrivblock, pennor, kritor, linjaler, skolväskor, skoluniformer och skolluncher. Över 50 år av insatser har lärt oss att barnens utbildning är nyckeln till varaktig förändring i världen. När barnen får en bra start, då kan hela samhället se fram emot en bra fortsättning. Du ger barnen chans att utvecklas till välutbildade vuxna med ambitionen, modet och förmågan att lyfta sig själva och sina samhällen ur fattigdom och misär. Ge skolpaket!

Exempel på vad din gåva används till

100 kr

Pennor, kritor & block

200 kr

Skolstartspaket

300 kr

Skoluniform

500 kr

Skolböcker

Vanligaste frågorna om gåvor

Ja.


I de flesta länder där vi arbetar finns uppbyggda Star of Hope-organisationer som ansvarar för att barnen får den hjälp de behöver. I andra länder finns avtal med lokala organisationer med motsvarande ansvar. Våra medarbetare i de olika länderna, samt personal från Hoppets Stjärna, besöker regelbundet våra skolor och resurscenter och kontrollerar att arbetet fungerar.

Ja.

Skicka gärna din gåva via vårt swishnummer: 900 25 36. I meddelandet anger du ändamålet för din gåva, tex Julpaket, Haiti, Ukraina, Värme. Skrivet du inget meddelande går gåvan till ”Där det bäst behövs”.

90-kontot kan liknas vid en garanti för att din gåva förvaltas väl. För att få ett 90-konto måste man följa regler och bestämmelser som gäller för seriösa biståndsorganisationer. På webbsidan www.insamlingskontroll.se kan du läsa om vad som krävs för att få och behålla ett 90-konto.

Ja.

Hoppets Stjärna är godkänd som gåvomottagare hos Skatteverket. Gåvan måste dock uppfylla följande förutsättningar:

  • Du måste meddela Hoppets Stjärna ditt personnummer.
  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).
  • Du måste skänka minst 2000 kronor under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.