Ge matpaket
För varje barns rätt att somna mätt!

Barn kan förändra världen när de växer upp – men då måste vi först se till att de har mat för dagen! Det ger dem energi att leka, lära och växa. Många barn lever i ständig ovisshet om de kommer somna mätta eller hungriga. För dem och deras familjer är en rejäl kartong med torrvaror, konserver och dryck den bästa tänkbara gåvan. Ge matpaket!

Exempel på vad din gåva används till

200 kr

Räcker till ett vanligt matpaket

350 kr

Räcker till ett mediumstort matpaket

500 kr

Räcker till ett stort matpaket

1 000 kr

Räcker till ett extra stort matpaket

Vanligaste frågorna om gåvor

Ja.


I de flesta länder där vi arbetar finns uppbyggda Star of Hope-organisationer som ansvarar för att barnen får den hjälp de behöver. I andra länder finns avtal med lokala organisationer med motsvarande ansvar. Våra medarbetare i de olika länderna, samt personal från Hoppets Stjärna, besöker regelbundet våra skolor och resurscenter och kontrollerar att arbetet fungerar.

Ja.

Skicka gärna din gåva via vårt swishnummer: 900 25 36. I meddelandet anger du ändamålet för din gåva, tex Julpaket, Haiti, Ukraina, Värme. Skrivet du inget meddelande går gåvan till ”Där det bäst behövs”.

90-kontot kan liknas vid en garanti för att din gåva förvaltas väl. För att få ett 90-konto måste man följa regler och bestämmelser som gäller för seriösa biståndsorganisationer. På webbsidan www.insamlingskontroll.se kan du läsa om vad som krävs för att få och behålla ett 90-konto.

Ja.

Hoppets Stjärna är godkänd som gåvomottagare hos Skatteverket. Gåvan måste dock uppfylla följande förutsättningar:

  • Du måste meddela Hoppets Stjärna ditt personnummer.
  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).
  • Du måste skänka minst 2000 kronor under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.