VATTEN

Utan vatten, inget liv. Så enkelt är det. Den som alltid har tillgång till det tänker kanske inte alltid på hur värdefullt det är, men rent vatten är ingen självklarhet – långt ifrån.

Det kan så tusentals barn i Hoppets Stjärnas projektländer vittna om. I länder som Ghana och Haiti är det ofta barnens uppgift att förse sina familjer med vatten, och om det saknas brunn eller vattenreservoar i närheten av deras hem innebär det ansvaret att de dagligen måste vandra långt och bära tungt. Det medför också att deras skolgång blir lidande, eftersom jakten på vatten till matlagning, disk, tvätt och törstsläckning alltid kommer i första hand.

Dessutom kan vattnet de hämtar i bäckar och vattenhål vara mycket smutsigt, vilket gång på gång leder till fall av kräkningar och diarré. För de yngsta barnen kan det här medföra livsfara. Därför har Hoppets Stjärna under lång tid arbetat målmedvetet för att förse allt fler skolor och byar med rent vatten.

Barnens behov

Vattenbrunnar

Att borra en brunn som når ner till grundvattennivå förändrar livsvillkoren för alla de människor som bor i brunnens närhet. Det ökar tryggheten, minskar sjukdomar, förebygger kriser och frigör tid för traktens barn att gå i skolan.

Reservoarbyggnationer

I områden som inte lämpar sig för brunnsborrning kan en vattenreservoar rädda dagen. Så har vi bland annat löst problemet i den haitiska skolan Boyer, där en reservoar på skolområdet förser skolköket med vatten och ser till att barnen inte behöver gå törstiga.

Inköp av rent vatten

När det av olika anledningar saknas tillgång till brunnar och reservoarer är det viktigt att ändå kunna nå ut med rent vatten till behövande familjer. Det kan bland annat handla om kraftig torka som får brunnar och vattendrag att torka ut, och där en enda dunk med rent vatten kan få avgörande betydelse.

Förslag på insatser

 • Handpumpenhet inklusive borrning: Från 60 000 kronor.
 • Soldriven vattenkiosk inklusive borrning: Från 250 000 kronor.
 • Reservoarbyggnationer: Från 60 000 kronor.
 • Inköp av rent vatten: 1 krona per barn och mugg.
 • Just nu behövs brunnar och/eller reservoarbyggnationer på följande orter:
  • Byarna Dano, Marigot, Hesse, Boyer, Jeanton, Rigaud och Bois Negresse i Haiti.
  • Byarna Valea Seaca, Babadag, Dimancheni och Murgeni i Rumänien.
  • Byn Jimba i Kenya.

Kostnaderna varierar beroende på land och projekt.

Kontakta oss för offert och vidare information eller fyll i formuläret så kontaktar vi er.

Ni kan också kontakta vårt kontor:
Telefon: 0662-461 00
E-post: info@starofhope.org

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org