Mina sidor

Effektrapporter

Syftet med effektrapport är att för givare, faddrar, allmänheten och andra intressenter, visa vad vi gör och vad vi gjort under åren som ligger bakom med de medel som samlats in.

Både en historisk effektrapport och effektrapporter för 2016 och framåt finns att ladda ner.

Dokument

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.