Effektrapporter

Syftet med effektrapport är att för givare, faddrar, allmänheten och andra intressenter, visa vad vi gör och vad vi gjort under åren som ligger bakom med de medel som samlats in.

Både en historisk effektrapport och effektrapporter för 2016 och framåt finns att ladda ner.

Dokument