Mina sidor

9 januari 2022
Tio nya klassrum i Haiti

Under hösten har sammanlagt tio nya klassrum i tre av våra skolor färdigställts i Haiti.
Det gör att skolorna i Boyer och Jeanton nu erbjuder undervisning från förskolan ända upp till sista årskursen på gymnasiet (motsvarar årskurs 12) i ett och samma skift. Tidigare var man tvungen ha undervisning på både förmiddag och eftermiddag. Det blev för krångligt och kostsamt. Båda skolorna erbjuder även undervisning i det som kallas Philo, vilket är ett års förstudier för de som vill gå på universitet. Jeanton har nu tre nya klassrum och Boyer fyra.
Skolan i Bois Negresse har nu undervisning från förskolan upp till årskurs nio i fina byggnader. För barnen i årskurs 7-9 skedde undervisningen tidigare i ett skjul. Vi hoppas på sikt även kunna erbjuda högre årskurser. I Bois Negresse har även ett gästrum byggts för långväga gäster.
I början av 10-talet kom det en ny skollag i Haiti. Det betyder bland annat att grundskolan numera omfattar årskurs 1-9, mot tidigare årskurs 1-6. Staten hoppas på sikt höja utbildningsnivån i hela landet så att allt fler barn och ungdomar skaffar sig en ordentlig utbildning. Med godkända betyg efter årskurs 9 kan de nu söka olika yrkesutbildningar.
Dessa byggnader projekterades redan hösten 2020, men på grund av pandemin kunde arbetet inte komma igång som planerat.
Stort tack till alla faddrar, månadsgivare och gåvogivare som gjort denna viktiga utveckling möjlig.

Läs mer om vårt arbete i Haiti här >>>

 
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.