9 januari 2022
Tio nya klassrum i Haiti

Under hösten har sammanlagt tio nya klassrum i tre av våra skolor färdigställts i Haiti.
Det gör att skolorna i Boyer och Jeanton nu erbjuder undervisning från förskolan ända upp till sista årskursen på gymnasiet (motsvarar årskurs 12) i ett och samma skift. Tidigare var man tvungen ha undervisning på både förmiddag och eftermiddag. Det blev för krångligt och kostsamt. Båda skolorna erbjuder även undervisning i det som kallas Philo, vilket är ett års förstudier för de som vill gå på universitet. Jeanton har nu tre nya klassrum och Boyer fyra.
Skolan i Bois Negresse har nu undervisning från förskolan upp till årskurs nio i fina byggnader. För barnen i årskurs 7-9 skedde undervisningen tidigare i ett skjul. Vi hoppas på sikt även kunna erbjuda högre årskurser. I Bois Negresse har även ett gästrum byggts för långväga gäster.
I början av 10-talet kom det en ny skollag i Haiti. Det betyder bland annat att grundskolan numera omfattar årskurs 1-9, mot tidigare årskurs 1-6. Staten hoppas på sikt höja utbildningsnivån i hela landet så att allt fler barn och ungdomar skaffar sig en ordentlig utbildning. Med godkända betyg efter årskurs 9 kan de nu söka olika yrkesutbildningar.
Dessa byggnader projekterades redan hösten 2020, men på grund av pandemin kunde arbetet inte komma igång som planerat.
Stort tack till alla faddrar, månadsgivare och gåvogivare som gjort denna viktiga utveckling möjlig.

Läs mer om vårt arbete i Haiti här >>>