Vårt arbete i Haiti

Läs mer

Vårt arbete i Haiti

Tony Boursiquot, projektledare, och Myrtha Dor, verksamhetsledare för Star of Hope Haiti.

Läs artikel om Myrtha och Tony

Haiti är de amerikanska kontinenternas fattigaste land. Här arbetar Star of Hope Haiti främst med för- och grundskoleverksamhet sedan 1979. Målet med våra skolprojekt är att genom utbildning ge barnen en bra start i livet och en bättre framtid. Vi arbetar även med flera byutvecklingsprojekt och har vid många tillfällen gjort insatser vid naturkatastrofer som drabbat landet. Till exempel har vi gjort stora hjälpinsatser vid den stora jordbävningen 2010 och vid orkanen Matthew 2016.

Vi driver idag sju skolprojekt som omfattar fler än 3 100 barn.

Barnen är Haitis framtid
Genom våra insatser får barn som fötts under svåra förhållanden chans till utbildning och ljusare framtidsutsikter. Vi vill att våra skolor skall vara modellskolor för alla skolor i landet, och tack vare ditt stöd blir detta möjligt.

I skolmiljön får barnen grundläggande undervisning i ämnen som matematik, engelska och natur- kunskap, men uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig om demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

På våra förskolor får barnen möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor!

Utbildning, mat och hälsovård
Förutom utbildning ger du, med ditt stöd, näringsrik mat och rent dricksvatten till barnen på skolorna. Maten fungerar även som en viktig motivation för många föräldrar att skicka sina barn till skolan och bekämpar den undernäring som ofta hotar barn från utsatta familjer.

I varje skola finnas det rent vatten som även byarnas invånare kan ta del av. Rent vatten är en förutsättning för god hygien och skyddar mot de många sjukdomar som smutsigt vatten för med sig. På skolorna finns första hjälpen lådor med mediciner för de vanligaste åkommorna.Innehåll här

Skolsystem i Haiti
Grundskolan omfattar sedan ett par år tillbaka årskurs 1-9. Då får man ta ett officiellt examensprov för att kvalificera sig för gymnasium årskurs 10-13, eller ett antal olika yrkesskolor.
Övriga projekt
Vatten är en bristvara i Haiti. Stor del av byutvecklingen för Hoppets Stjärna har de senaste åren varit fokuserad på vatten. Alla fadderbarn har i dag tillgång till rent dricksvatten, och alltfler bybor likaså genom att nya vattenprojekt byggs. Vi försöker bygga ut med flera vattenstationer löpande.

Vi har sedan 2009 delat ut boskap, framför allt getter, till barnen i byarna. Samtliga byar vi verkar i omfattas också av projektet ”Pay it forward”. Det betyder att när barnens getter föder sina killingar så måste den första killingen ges bort till ett annat barn på skolan.

Effekter av vårt arbete i Haiti

Efterarbetet efter orkanen Matthew hösten 2016 fortsatte en period in i 2017. Matthew var den tredje starkaste orkanen i Haitis historia och drabbade omkring 1,1 miljoner människor. 90% av åkermarken i södra Haiti förstördes. I stort sätt hela skörden förstördes. Och detta efter flera års svår torka i landet.

I slutet av januari 2017 återvände vi med katastrofbistånd till två orter i södra Haiti som fortfarande led svårt efter Matthew. Vi levererade mat och vattenrening till 1 300 familjer i Debouchette och Roche Jaboin.

Huvudfokus för arbetet i Haiti ligger på utbildning av barn i förskolan och grundskolan. Läsåret 2017-18 får 3 478 barn sin grundutbildning på sju skolor. Varje skoldag får alla skolbarn och all personal en lagad måltid. 

Ett nytt projekt för 2017 är att vi börjat plantera träd i området runt skolan i Bois Negresse, som ligger i anslutning till en nationalpark. Förutom många års skogsskövling har parken drabbats av bränder, och nya träd behövs. Så i två omgångar har vi tillsammans med skolbarnen (årskurs 3-7) och skogsvaktarna planterat 15 000 träd.

För utförligare effektrapport för Haiti klicka här.

Adress till Haiti
Star of Hope Haiti
Boite Postal 15487
Petion-Ville
HAITI, West-Indies

Våra projekt i Haiti

1. Dano

Elever: 520
Personal: 50
Årskurser: Förskolan till årskurs 13
Godkända vid sexans nationella prov: 97%

Drygt sju mil från huvudstaden ligger en av Hoppets Stjärnas modernaste skolor med bland annat skolbibliotek och dataundervisning. Det finns bara sju datorer, så under lektionstid får 3-4 elever samsas vid varje skärm, men man ligger ändå i framkant i Haiti på det här området.

Dano och Boyer är de första av Hoppets Stjärnas skolor som erbjuder undervisning ända upp till det trettonde, universitetsförberedande året kallat Philo.

– Det har skett stora förbättringar här, säger rektorn Wallace Patrick Edmond.

För tio år sedan tvingades barnen bege sig till Port-au-Prince för att gå högstadiet. Vi har gamla elever som går på universitetet, andra som gift sig och några som kommit tillbaka hit och börjat undervisa.

2. Hesse

Elever: 372
Personal: 27
Årskurser: Förskolan till årskurs 6
Godkända vid sexans nationella prov: 88%

Högt över havet, åtta mil från huvudstaden, ligger Hesse. På dessa kullar växer ingen skog, så vindarna rusar obehindrat fram och gör platsen kyligare än låglandet. På toppen av en kulle med vidunderlig utsikt ligger Hoppets Stjärnas skola.

– Det här är den första kvalitetsskolan vi haft i samhället, säger vicerektorn Jean Lemontès Désané. Föräldrarna uppskattar den verkligen och vill skicka sina barn till oss. När Hoppets Stjärna kom hit 1999 fick barnen bättre inlärningsmiljö och bättre utrustning, och lärarna fick gå vidareutbildningsprogram. Skolmaten har också betytt mycket – för en tom mage har inga öron.

3. Marigot

Elever: 257
Personal: 15
Årskurser: Förskolan till årskurs 6
Godkända vid sexans nationella prov: 85%

Utmed kusten, drygt 13 mil från huvudstaden, finns ett stort samhälle med Hoppets Stjärnas minsta skola. Skolgården ligger intill en smal men vältrafikerad gata och var från början hem för en kyrka med kringbyggnader. Kyrkolokalen står kvar och undervisningen sker i den byggnad som ursprungligen var tänkt som prästbostad. Både barn och vuxna drömmer om att få större yta med fler klassrum och plats för mycket lek på skolgården.

– Vårt framtidsmål är att finna ny mark för en ny skola, säger rektor Bernard Pierre.

4. Jeanton

Elever: 556
Personal: 36
Årskurser: Förskola till årskurs 8
Godkända vid sexans nationella prov: 100%

Skolgården i Jeanton, drygt åtta mil från huvudstaden, är en av de vackraste. Här leder en smal gata mellan skolbyggnaderna fram till en innergård där en gungställning och en klätterställning ramar in ett ensamt träd med rosa blommor. Intill lekplatsen finns en 20 meter lång fotbollsplan, och bortom skolgårdsmuren tornar otaliga kullar upp sig.

– När vi startade 1989 hade vi bara undervisning upp till årskurs 2, minns vicerektorn Francel Ilosante. Idag erbjuder vi undervisning upp till åttan – och nu drömmer vi om att ha utbildning ända upp till det universitetsförberedande året.

5. Rigaud

Elever: 698
Personl: 32
Årskurser: Förskolan till årskurs 9
Godkända vid sexans nationella prov: 85%

Knappt två mil från Port-au-Prince ligger Rigaud; en skola som egentligen är två. Efter jordbävningen 2010 byggdes det upp ett nytt skolområde intill det gamla, och idag används båda. Förskolan och årskurs 1 till 6 huserar i den nya skolan medan högstadiet håller till i den gamla.

– Att vi finns till är tack vare Hoppets Stjärna, säger rektorn Alfred Jean Woudi. Många lyckas studera vidare och vi har tidigare elever som är lärare idag. Andra studerar för att bli advokater och läkare. Föräldrarna är väldigt glada.

6. Boyer

Elever: 725
Personal: 59
Årskurser: Förskolan till årskurs 13
Godkända vid sexans nationella prov: 90%

På andra sidan bergen, knappt sex mil från huvudstaden, ligger Boyerskolan på en slätt med gassande sol och stillastående luft. Hettan håller liv i den minimala skolkafeterians försäljning av sin enda vara: Små vattenfyllda plastkuddar. Barnen biter av ett hörn och suger sedan i sig innehållet; billigt, enkelt och effektivt.

Mycket har förändrats här sedan jordbävningen 2010 – och bara till det bättre. Då saknades tre klassrum och undervisningen skedde i skjul av plast och presenning. Idag står tre nya klassrum på samma plats och skolan har dessutom fått sin egen vattenreservoar.

– Sedan skolan grundades 1992 har vi gått från tält och några få barn till hus och över 500 elever, säger skolpedagogen Saintody Duclervil.

7. Bois Negresse

Elever: 350
Personal: 18
Årskurser: Förskolan till årskurs 8
Godkända vid sexans nationella prov: 100%

Bergsbyn Bois Negresse ligger mindre än nio mil från huvudstaden, men resan tar ändå fyra timmar. Vägen dit är nämligen smal, gropig, stenig och ibland ingen väg alls, utan en delvis uttorkad flodbädd där bilen på några ställen korsar grunt vatten. Slingrande serpentinvägar tar oss vidare upp bland bergen på gränsen till Dominikanska Republiken. Där, i hjärtat av en skog där tall och palm växer sida vid sida, ligger Hoppets Stjärnas skola. Den höga höjden gör luften så sval att trakten har fått smeknamnet “Lilla Sverige”.

Tidigare låg skolan längre ner, men översvämningar spolade bort alla vägar dit och under en period gick det bara att ta sig dit med åsna. 2010 inleddes bygget av de nya skolbyggnaderna som används nu. I ett av förskolans klassrum möter vi lärarinnan Gina Carelus, som med entusiasm får barnen att rabbla bokstäver i kör med röststyrkan hos en elefantflock.

– Förr jobbade jag på en statlig skola, berättar hon. Nu har jag varit här i tre år och trivs väldigt bra.

Filmer från våra projekt

Bois Negresse

Boyer

Dano

Hesse

Jeanton

Marigot

Rigaud

Se fler filmer på Star of Hope Play

Star of Hope Play

Dela med dina vänner:

Facebook          Instagram          twitter          Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Givarguiden

Facebook          Instagram          twitter          Star of Hope Play

90-konto

Givarguiden


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org