Mina sidor

26 september 2020
Snart skolstart

Förberedelserna inför den försenade skolstarten i Filippinerna fortsätter. Den ska börja den femte oktober och all undervisning kommer då ske på distans. Normalt startar skolan i Filippinerna i juni men har försenats på grund av coronapandemin.
Vid online-undervisning används internet för att kommunicera med barnen, men för de barn som inte har tillgång till utrustning som läsplattor eller mobiler används vad som kallas ”modulär undervisningsstrategi.” Den innebär att föräldrarna får hämta utbildningsmaterialet på skolan, tillsammans med förberedda frågeformulär. Föräldrarna får sedan hjälpa sina barn att lösa uppgifterna och lämnar tillbaka formulären till skolan så att lärarna kan utvärdera dem och betygsätta dem.
Lärarna arbetar hårt för att hinna bli klara i tid. Nedan ser vi några av lärarna förbereda sig. Fyra av lärarna är dessutom före detta elever på skolan i Taytay. Tack vare fadderprogrammet och sina faddrar har det fått en bra grundutbildning och blivit lärare. Numera är de engagerade i att utbilda barnen som går på skolan nu.
Samtidigt går arbetet med att färdigställa den nya skolbyggnaden vidare. Bland annat målades nyligen skolnamnet på toppen av byggnaden av målaren Mang Eddy. Men det är mer kvar att göra. Räcken, mellanväggar, dörrar, fönster och mycket mer ska på plats innan undervisning kan bedrivas.
Tack till alla som skänkt en gåva till den nya skolbyggnaden. Läs mer om utvecklingen genom att klicka här.
Skänk gärna en gåva för skolans färdigbyggande genom att klicka här.
Vi behöver även fler månadsgivare för det långsiktiga arbetet. Bli fadder genom att klicka här.
Star of Hope Snart skolstart prepp 2Star of Hope Snart skolstart prepp 3Star of Hope Snart skolstart prepp 4Star of Hope Snart skolstart prepp 5

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.