Rädda Samuel kvar i skolan!

Samuel och hans klasskamrater har studerat flitigt i tio år, i hopp om att studierna ska bli deras väg till ett bättre liv. Nu riskerar alla deras drömmar att gå i kras. De, och alla yngre barn som kommer efter dem,
förtjänar att få gå färdigt grundskolan och fortsätta jaga sina drömmar.
Du kan ge dem chansen!
Låt deras nya skola öppna i år!

Läs mer om utvecklingen av skolan i Taytay >>

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “Taytay”

 

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org