7 september 2020
Skolstart i Lettland

Den första september började det nya läsåret i Lettland med en viss osäkerhet i luften. I år, på grund av COVID-19-pandemin, är skolor, föräldrar, lärare och barn osäkra på hur skolåret kommer att fortlöpa och hur länge. Många är oroliga för en andra våg av smittspridning.
Föräldrar och barn har väntat på denna dag sedan karantänens början i Lettland tillkännagavs den 12 mars. Denna period har varit mycket svår för föräldrar som uppfostrar barn med funktionsnedsättningar. Både vardagssysslor tillsammans med barnens utbildning och träning blev föräldrarnas ansvar och det medförde många utmaningar för dem. Så alla hoppas verkligen att den andra vågen av COVID-19 kommer att passera obemärkt och skolorna kommer att fungera som vanligt.
De fem specialskolor som Hoppets Stjärna arbetar i har också startat och skolorna är väl förberedda inför det nya, ovanliga läsåret.
Cirka 600 barn välkomnas nu tillbaka till det nya skolåret. Under sommaren har barnen vuxit upp och förändrats. Några av dem var till och med svåra att känna igen för personalen. Både lärarna och barnen var mycket glada över att se varandra. Några barn avslutade sin utbildning i somras och nya välkomnades nu till årskurs 1. Detta var en speciell dag för både barn och föräldrar med både förväntan och en viss nervositet inför det som väntar.
Tack för ditt stöd. Läs mer om arbetet i Lettland genom att klicka här.
Star of hope Skolstart i Lettland schoolstart Riga small 002 Star of hope Skolstart i Lettland schoolstart Riga small 003 Star of hope Skolstart i Lettland schoolstart Riga small 004 Star of hope Skolstart i Lettland schoolstart Riga small 005 Star of hope Skolstart i Lettland schoolstart Riga small 006 Star of hope Skolstart i Lettland schoolstart Riga small 007 1