Mina sidor

14 mars 2020
Skolstart Argentina

Nyligen började det nya läsåret i Argentina. I och med det delade vi ut skolmaterial till våra fadderbarn så de kan ta del av undervisningen ordentligt. Skrivblock, pennor, suddgummin, kritor, ritblock med mera är välkomna gåvor för barnen när skolan drar igång.
Det är extra viktigt för barnen från Toba-folket där mer än 80% lever i fattigdom och utsatthet! För dem är en ordentlig skolgång särskilt betydelsefullt. Det ger hopp om en bättre framtid och en bra grundutbildning ger en bra start i livet.
Argentina försöker hantera den allvarliga ekonomiska krisen genom en rad olika insatser. Men dessa kriser är inget nytt: Inte mindre än nio gånger har landet misslyckats att betala sin utlandsskuld sedan landet blev fritt 1816.
Den nuvarande ekonomiska krisen som Argentina står inför härstammar från långvariga utmaningar såväl som av den senaste utvecklingen.
Star of Hope Skolstart Argentina Skolstart 1 1
Inflationen nådde nästan 54 procent 2019 – den högsta sedan 1991 – under ett år där lågkonjunkturen fördjupades med kraftiga devalveringar av den argentinska peson, hög arbetslöshet, växande fattigdom och ökande desperation.
Argentinas valuta, peson, har förlorat två tredjedelar av sitt värde sedan 2018, dess externa skuld har ökat med 60%.
I juni 2018 vände sig den argentinska regeringen till Internationella valutafonden (IMF) för stöd och har för närvarande ett IMF-program på 57 miljarder dollar, det mest omfattande programmet (i dollar räknat) i IMF:s historia. Trots dessa resurser sköt den dåvarande regeringen i slutet av augusti och början av september 2019 på betalningar på några av sina skulder och införde valutakontroller.
I det allmänna valet i oktober 2019 förlorade den sittande presidenten Mauricio Macri till Alberto Fernández som president. Fernández står för en omorientering av den argentinska ekonomiska politiken, vilket kan ha konsekvenser för Argentinas återhämtning från krisen och dess IMF-program.
Den nya administrationen har också antagit en rad åtgärder för att underlätta för utsatta människor. Men resultaten är hittills rätt blandade.
Fattigdomsnivån i Argentina är nu 35%, i de norra delarna av landet är den betydligt högre. Bland Toba-minoriteten är mer än 80% fattiga. Hoppets Stjärna har arbetat för att förbättra situationen för Toba-folket i över 40 år. Läs mer om arbetet genom att klicka här.
Star of Hope Skolstart Argentina Skolstart 2 1
Star of Hope Skolstart Argentina Skolstart 3 1
Star of Hope Skolstart Argentina Skolstart 4 1
Star of Hope Skolstart Argentina Skolstart 5 1
Star of Hope Skolstart Argentina Skolstart 6 1
Star of Hope Skolstart Argentina Skolstart 7 1
Star of Hope Skolstart Argentina Skolstart 8
Star of Hope Skolstart Argentina Skolstart 9
Star of Hope Skolstart Argentina Skolstart 1 10
Star of Hope Skolstart Argentina Skolstart 12 1

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.