Trafiken i den filippinska huvudstaden är Manila rörig. De oändliga köerna tar aldrig slut! Men samtidigt är gatulivet i denna megastad intressant och färgglatt.

Metro Manila, även kallad National Capital Region (NCR), består av 17 delkommuner med individuellt styre och har officiellt 12 miljoner invånare, men en inofficiell siffra som ofta nämns är närmare 20 miljoner.

När staden växt så har antalet gaturestauranger, snacksbarer, och informella marknader som brett ut sig på trottoarer, och ut i vägbanorna ökat. Det har gjort att det har varit än omöjligare att komma fram till fots eller med olika fordon.

De olika kommunerna i huvudstaden har de senaste åren försökt få bort de olagliga gatuköken och andra näringsidkare genom allt hårdare lagstiftning och rivning av olagliga marknader. Det har gjort att småföretagarna blivit mobila. En del av dem går runt och säljer sina produkter eller snacks. Andra har byggt om cyklar eller motorcyklar till småbutiker.

Jag vet inte om trafiken blivit bättre efter dessa lagar tillkommit, det känns inte så. Trafiken har alltid varit jobbig i Manila, och den är inte bättre nu.

Dela med dina vänner: