Aktieutdelning

Som privatperson kan du skänka bort din aktieutdelning till Hoppets Stjärna skattefritt.

Vi står redo att förvalta din aktieutdelning

Om du väljer att skänka din aktieutdelning till Hoppets Stjärna dras ingen skatt, vilket kan ses som att din gåva ökar i värde med över 40 procent. Sedan 2006 är möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål.  Hoppets Stjärna uppfyller alla dessa kriterier.
Vårt löfte till dig som ger oss förtroendet är att barn i utsatthet blir de stora vinnarna.

Checklista inför aktieutdelningen:

1. Gör Hoppets Stjärna till mottagare (”rättighetshavare”) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget. Kontakta din bank i god tid för att vara säker på att hinna.

2. Du kan bara skänka bort kontant utdelning från det börsnoterade bolaget.

3. Möjligheten att skänka sin aktieutdelning skattefritt gäller endast privatpersoner.

4. Skriv ut och fyll i blanketten så går det enklare.

Januari – februari:

Börsbolagen offentliggör vad de planerar att ge i utdelning.

Mars:

Dags att ändra mottagare av din utdelning. Använd Gåvoblanketten (VPC-blanketten med organisationsuppgifterna förtryckta) här under. Det tar cirka fem bankdagar att registrera oss som mottagare av din utdelning.

April - maj:

Bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Alla som äger aktier på bolagsstämmodagen får utdelning. På bolagens hemsidor står datum för bolagsstämman. Omkring sex dagar efter stämman betalas utdelningen ut via VPC. Om dina aktier finns på ett vp-konto får vi besked från VPC att du har skänkt en gåva. Om aktierna finns i en depå är det däremot inte säkert. Fråga din bank om du är osäker.