AKTIEUTDELNING

Som privatperson kan du skattefritt skänka bort aktieutdelningar till
skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål – som Hoppets Stjärna.

Skänk din aktieutdelning till oss – skattefritt.

Om du väljer att skänka din aktieutdelning till Hoppets Stjärna dras ingen skatt, vilket innebär att din gåva ökar med mer än 40 procent i värde. Detta beror på att det sedan sommaren 2006 är möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka bort aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål – som Hoppets Stjärna.

Aktieutdelningschecklista:

1. Du måste göra Hoppets Stjärna till mottagare (”rättighetshavare”) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget. Kontakta därför din bank redan nu för att vara säker på att hinna.

2. Du kan bara skänka bort kontant utdelning från det börsnoterade bolaget.

3. Möjligheten att skattefritt skänka sin aktieutdelning gäller endast privatpersoner.

4. Skriv ut och fyll i blanketten så går det enklare.

Januari – februari:

Börsbolagen offentliggör vad de planerar att ge i utdelning.

Mars:

Dags att ändra mottagare av din utdelning. Använd Gåvoblanketten (VPC-blanketten med organisationsuppgifterna förtryckta) här under. Det tar cirka fem bankdagar att registrera oss som mottagare av din utdelning.

April – maj:

Bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Alla som äger aktier på bolagsstämmodagen får utdelning. På bolagens hemsidor står datum för bolagsstämman. Omkring sex dagar efter bolagsstämman betalas utdelningen ut via VPC. Om dina aktier finns på ett vp-konto får vi besked från VPC att du har skänkt en gåva. Om aktierna finns i en depå är det däremot inte säkert. Fråga din bank om du är osäker.

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org