Har precis kommit tillbaka från en två dagar lång resa ut på Haitis landsbygd. Det har varit otroligt intressant och givande.

Ju mer tid jag spenderar i landet och ju mer jag lär mig, desto mer känner jag för de fattiga och utsatta. Gapet mellan rika och fattiga blir allt djupare. Och de olika graderna på fattigdom blir allt tydligare. Alla kämpar på med det lilla de har. För många försvann en årsinkomst i och med orkanen Matthew. För andra försvann hela deras livsstil och ser inget ljus i tunneln för att komma tillbaka.

Dock är det är glädjande att se hur våra skolor utvecklas och förbättras för varje gång jag besöker landet. Fint så. Dock står vi för en hel del utmaningar. I år beräknas inflationen bli över 15% till exempel. Hur kommer det påverka olika saker i organisationen och utvecklingen.

Vi har mött många barn som berättar att de är glada att de har en fin skola att gå till, lärarna är snälla och att skollunchen är bra och viktig för dem.

Har varit en vecka med många långa dagar, och den fortsätter nu söndag med en kyrkservice i Hesse som jag ser fram mot.

 

Dela med dina vänner: