27 oktober 2019
Köksbiträdetävling i Lettland

Nyligen arrangerades en tävling för potentiella köksbiträden i Riga, Lettland. Deltagarna kom från elva specialskolor för ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
Syftet med tävlingen var att aktualisera karriärmöjligheter, förstärka tidigare kunskaper, och mäta kunskapsnivån för möjliga köksbiträden.
Studier visar att deltagande i tävlingar för ungdomar med funktionsnedsättningar ger dem självrespekt och ökar deras självförtroende.
Av de elva deltagande skolorna samarbetar Hoppets Stjärna med tre av dem. De som lyckades bäst av de tre var eleverna från Ledstjärnan i Riga, som placerade sig på andra plats. Stort grattis till dem!
Men detta handlade egentligen inte om att vinna utan att deltaga och att lära sig hantera situationer under den stress som det kan bli på restauranger och kaféer. Alla ungdomarna tog med sig nya kunskaper och erfarenheter från detta uppskattade event.
Star of hope Köksbiträdetävling i Lettland Cooking 3
Eleverna från specialskolan i Spares. De var extra nervösa då det var  för första gången de tävlade på denna nivå.
Star of hope Köksbiträdetävling i Lettland Cooking 6
Eleverna från Ledstjärnan i Riga fixar en sallad.
Star of hope Köksbiträdetävling i Lettland Cooking 2
Eleverna från specialskolan i Liepaja utför ett av uppdragen.

Star of hope Köksbiträdetävling i Lettland Cooking 5
 Klicka här för att få reda på mer om arbetet i Lettland.