14 augusti 2021
Jordbävning i Haiti

Haiti har drabbats av en kraftig jordbävning.
Skalvet inträffade klockan 8.30 på lördagsmorgonen, lokal tid, och hade sitt epicentrum i havet 13 kilometer från kuststaden Saint-Louis-du Sud.
Skalvets magnitud uppmättes till 7,2 och är därmed kraftigare än 2010, då ett skalv med magnituden 7,0 orsakade enorma skador i Haiti. Den gången omkom mellan 212 000 och 300 000 personer, enligt landets officiella siffror.
Läget efter lördagens skalv är ännu oklart. En tsunamivarning har utfärdats då det befaras att kusten ska översköljas 3 meter höga vågor.
Hoppets Stjärnas projektansvariga i Haiti, Myrtha Dór och Tony Boursiquot, är på plats utanför huvudstaden Port-au-Prince.
Star of hope Jordbävning i Haiti 20100419 HA portauprince 0035
– Alla kände skalvet och blev oerhört rädda, säger Tony. Folket i landets södra del kände av det allra mest. Vi har fått rapporter om förstörda hus och kyrkor.
Det rapporteras också om skadade och döda, särskilt från staden Jeremie.
– Just nu försöker vi ta reda på hur våra barn har klarat sig, säger Myrtha. Än har vi inte fått några besked om materiella skador eller förlorade människoliv från våra projektbyar.
– Jag har pratat med projektansvariga i byn Dano och de har inga inrapporterade skador på varken barn eller byggnader, meddelar Myrtha.
Dano är det Hoppets Stjärna-projekt som ligger närmast epicentrum rent geografiskt. Dano drabbades svårt vid jordbävningen i januari 2010. Stora delar av skolan förstördes då, men den är återuppbyggd och utbyggd sedan dess.
Haitis södra halvö, platsen för lördagens skalv, drabbades hårt av orkanen Matthew 2016 och har fem år senare fortfarande inte helt återhämtat sig. Resterna av förödelsen kvarstår fortfarande, och Haitis panka regering har inte kunnat återställa alla hus, vägar och regeringsbyggnader som förstörts.
Efter orkanen Matthew gjorde Hoppets Stjärna biståndsinsatser i flera byar i det drabbade området.
Haiti är Hoppets Stjärnas största projektland med 3 600 barn fördelade på sju skolor.
Vi återkommer så snart vi har mer information om hur det har gått för dem, deras familjer och deras landsmän.
Läs mer om Hoppets Stjärnas arbete i landet genom att klicka här.