Mina sidor

12 december 2021
Hjälp till Botosani

Under sommaren 2021 hade vi en insamlingskampanj till förmån för vårt resurscenter för utsatta barn i Botosani, Rumänien. Målet var att samla in pengar för att hjälpa både barnen och deras familjer. Samtidigt ville vi utveckla centret så att barnen ska kunna ta del av skolgången på ett bättre sätt.
Många av barnen bor med bara en förälder. De flesta lever under miserabla förhållanden så all hjälp till barnen är viktig. På centret får barnen hjälp med läxor, leka, spela spel och ett mål mat varje dag. Detta framgångsrika program är till stort stöd för dessa familjer.
Under hösten 2021 har vi, tack vare alla generösa gåvor, kunna genomföra flera viktiga projekt för de 54 barnen som kommer till centret dagligen.
För att barnen ska kunna följa undervisningen på bästa sätt delade vi ut välbehövligt skolmaterial till dem alla och de får mer vid behov. Detta är ett viktigt stöd då många föräldrar inte har de ekonomiska resurserna utan lever på existensminimum. Vi köpte även in pedagogiska spel och leksaker till centret.
Barnen och deras familjer fick också matpaket under hösten. Dessa paket är till stor hjälp då många föräldrar är arbetslösa.
Nya datorer kunde köpas in till centret vilket är viktigt för det långsiktiga arbetet. Lärarna på centret kan på så sätt sköta undervisningen på ett bättre sätt. Barnen kommer också lära sig att använda datorer genom att göra sina läxor på datorerna.
Dessutom kunde vi genom alla gåvor även ge ett ekonomiskt bidrag till vårt hårt kämpande psykologvolontär Sorina. Hon gör ett fantastiskt jobb och är mycket uppskattad bland barnen och deras föräldrar.

Stort tack till alla som bidrog till denna viktiga insats för dessa barn.
Läs mer om vårt omfattande arbete i Rumänien här>>

Klicka på pilarna vid bilderna för att se bildspelet.


 
 
Star of Hope Hjälp till Botosani botosani 7

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.