Mina sidor

28 augusti 2020
Hjälp Samuel och hans vänner ta examen!

Hur minns du din första skoldag?
Alla de där åren, från första till nionde klass, var det en resa som jag aldrig kommer att glömma. Skolan gav mig inte bara utbildning, utan också ett sammanhang där jag formades tillsammans med mina kompisar. De blev min flock, och skolan blev centrum för min tillvaro. Där lärde jag mig inte bara om ord och siffror, utan också om vänskap och social gemenskap.
När jag flyttade efter nian minns jag hur jobbigt det var att börja bland främlingar på en helt ny skola. Samuel i Filippinerna är lika gammal som jag var då – och för honom är ett sådant jobbigt uppbrott det näst bästa scenariot. Mer troligt är det att han tvingas hoppa av skolan. Kostnaden för resor och skolavgifter blir helt enkelt för hög om han måste söka sig till annan ort. Det är den bistra sanningen, både för honom och för åtskilliga av hans klasskamrater.
Men det finns ett tredje scenario, som du och jag tillsammans kan förverkliga:
Att vi bygger klart Senior High School i Taytay redan i år.
Det skulle förändra allt.
Om vi lyckas kan både Samuels klass och alla framtida skolklasser få en komplett, universitetsgrundande utbildning i vår skola. Om vi lyckas, då kan vi stoltsera med den allra första skolan i området som erbjuder det till barnen – och det är de verkligen värda.
Vi är nära nu, och jag är så tacksam gentemot alla er givare som har sett till att vi nu har drömmen inom räckhåll.
Låt oss nu också ta det sista krafttaget tillsammans!
Hoppfulla hälsningar
Star of Hope Hjälp Samuel och hans vänner ta examen! underskrift ulrika kallin eriksson
Ulrika Kallin Eriksson, Verksamhetschef
 

Jag vill bidra till att barnens skola blir klar i tid >>

Följ utvecklingen av skolan i Taytay >>

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.