Mina sidor

3 september 2020
Hemundervisning i Jimba

Hemundervisningen för eleverna på våra skolor i Kenya fortsätter. I byn Jimba några mil utanför kuststaden Mombasa sker det under ledning av huvudlärare James. Han överser och planerar arbetet samtidigt som han engagerar de andra lärarna att hjälpa barnen tillrätta.
Undervisningen sker i smågrupper vid barnens hem och lärarna tar med sig utbildningsmaterial från hem till hem för att undervisa barnen och ge dem läxor. Detta upplägg är mycket uppskattat bland barnen och deras föräldrar. Programmet omfattar 450 elever i byn Jimba.
Klassrumsundervisningen är uppskjuten till januari 2021, men nu har myndigheterna börjat undersöka möjligheten att öppna upp tidigare.
Tack till alla som stöttar vårt arbete i Kenya.
Star of Hope Hemundervisning i Jimba 202008 KE Jimba HomeStudy 9 kopia
Star of Hope Hemundervisning i Jimba Home Schooling Kenya 010 kopia Star of Hope Hemundervisning i Jimba Home Schooling Kenya 014 kopia Star of Hope Hemundervisning i Jimba Home Schooling Kenya 023 kopia Star of Hope Hemundervisning i Jimba Home Schooling Kenya 112 kopia Star of Hope Hemundervisning i Jimba 202008 KE Jimba HomeStudy 1 kopia Star of Hope Hemundervisning i Jimba 202008 KE Jimba HomeStudy 7 kopia  Star of Hope Hemundervisning i Jimba 202008 KE Jimba HomeStudy 21 kopia

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.