Mina sidor

15 februari 2021
Här slår pandemin hårdast mot barnen

I tio månader har skolorna i Ghana hållit stängt. Syftet var att bekämpa coronaviruset – men det fick oanade konsekvenser. Nu när våra skolor öppnat möts vi av bleka ansikten, såriga kroppar och undernärda barn.
Därför vill vi snarast möjligt låta barnen genomgå en hälsoundersökning.
Ghana har klarat sig förhållandevis bra från själva coronaviruset. Trots 31 miljoner invånare – tre gånger fler än Sverige – har landet i skrivande stund bara 341 registrerade dödsfall. Däremot har nedstängningen lett till eskalerande fattigdom som i sin tur lett till undernäring. Hoppets Stjärna har gjort hembesök, erbjudit hemundervisning och delat ut matpaket i omgångar, men under en så djup och utdragen kris som denna blir behoven omättliga. Vissa av våra 900 barn bor dessutom så avsides att inga vägar leder ända fram. Det gör det ännu svårare att möta dem när skolan håller stängt. De mest utsatta barnen blir dessvärre dem vi
träffar allra minst.
Star of Hope Här slår pandemin hårdast mot barnen 201711 GH Staff 0003
Charity
Charity Frempong, ansvarig för Star of Hope Ghana, är mycket oroad över situationen i Hoppets Stjärnas sex byar. Hon berättar om Sheripha, en sjuårig flicka i Oase Krodua. Ända sedan Sheriphas pappa dog har hennes mamma kämpat för att på egen hand försörja sina fem barn. Hon säljer det hon själv odlar, men pandemin slog hårt mot familjens enda inkomstkälla. I normala fall får Sheripha äta både frukost och lunch i Hoppets Stjärnas skola, men i och med nedstängningen försvann även den livlinan.
– Sheripha ser blek och sjuklig ut. Hon behöver omedelbar vård och en näringsrik diet för att komma på fötter igen, säger Charity.
Star of Hope Här slår pandemin hårdast mot barnen Sheripha STOR 5
Sheripa
Ett annat, dystert exempel på hur pandemin drabbat barnen är tioårige Richmond. Ända sedan viruset kom till Ghana har hans pappa varit arbetslös och oförmögen att mätta sina fem barn. När skolan stängde försvann också personalens möjlighet att vaka över barnen och slå larm om hälsan försämras.
– Richmond ser inte bara undernärd ut. Han har dessutom sår kring munnen och över kroppen. Han är i stort behov av sjukvård, säger Charity.
Star of Hope Här slår pandemin hårdast mot barnen Richmond stor 3
Richmond
Samtidigt är hon medveten om att många barn kan ha krämpor som inte syns vid första anblicken. Hennes lösning är lika enkel som effektiv: En rullande vårdcentral med läkare och sköterskor som får turnera mellan byarna och undersöka varje barn. Redan 2017 rullade en buss från by till by, men den gången var det tandläkare som kom på besök. Upplägget blev en succé då, och allt pekar på att sjukvårdsbussen kommer stå för ännu viktigare hjälpinsatser.
– Vi har tio månader att ta igen, säger Charity. Det finns ingen tid att förlora.

Därför är hälsokontroller viktiga:

  1. Barnen på Ghanas landsbygd kommer alltför sällan i kontakt med hälsovården. Det är långt till närmaste vårdcentral och kostnaden avskräcker familjer från att söka vård annat än i yttersta nödfall.
  2. Efter tio månaders isolering gäller det att snabbt identifiera sjukdom och ohälsa som kan ha drabbas barnen under den tiden. Undersökningen kommer fungera som ett skyddsnät där hälsofarliga tillstånd upptäcks innan det är för sent.
  3. Undersökningen hjälper skolorna att få inblick i hur barnen har det hemma och vilka som kan vara i behov av mer stöd.

Låt vårdcentralen komma till barnen!

Vår turnerande sjukvårdsbuss kan rädda liv – men då måste den finansieras.
Din gåva går till mediciner, mat och bränsle samt till lön och logi för läkare och sköterskor.
Barn som Richmond och Sheripha är inte ensamma om att behöva vård.
Om sjukvårdsbussen får genomföra sin turné når den ut till 900 barn.
 

Varje 50-lapp gör att vi kan undersöka ett barn till! Var med och sätt hjulen i rullning! >>

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.