Låt vårdcentralen komma till barnen!

Vår turnerande sjukvårdsbuss kan rädda liv – men då måste den finansieras.
Din gåva går till mediciner, mat och bränsle samt till lön och logi för läkare och sköterskor.
Om sjukvårdsbussen får genomföra sin turné når den ut till 900 barn.
Varje 50-lapp gör att vi kan undersöka ett barn till!
Var med och sätt hjulen i rullning!

Här kan du ge din gåva via kort eller Swish, men du kan också ge din gåva via Plusgiro 90 02 53-6 eller Bankgiro 900-2536, märk din gåva “Sjukvård”

Du kan också hjälpa mer långsiktigt och bli fadder >>

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org