Mina sidor

24 juni 2020
Hälsning från Myrtha i Haiti

Tillsammans med barnen och deras föräldrar, skolans och kyrkans personal och andra medarbetare vill vi inom Star of Hope Haiti framföra ett särskilt, hjärtligt tack till alla faddrar och givare. Ert stöd och generositet i år under den politiska krisen och Covid-19-pandemin har varit exceptionellt. Vi kunde inte ha klarat detta utan er. Ni har varit lika fantastiska som alltid. Hittills har inget av våra barn drabbats av Covid-19. Endast två skolmedarbetare har drabbats, och de förväntas bli helt återställda.
Star of Hope Hälsning från Myrtha i Haiti matpaket corona 1

Status för covid-19 i Haiti

Det första fallet av Covid-19 i Haiti rapporterades den 19 mars. Sedan dess har regeringen vidtagit och genomfört nödvändiga åtgärder för att stoppa spridningen av viruset. Liksom resten av världen har landet förlamats. Alla statliga och privata institutioner och företag som inte är nödvändiga har beordrats att förbli stängda. Skolor, universitet, fabriker och alla gränser har varit och förblir stängda.
Några av de främsta effekterna av pandemin är livsmedelsbrist, minskad affärsverksamhet och ökad arbetslöshet. Banker och finansinstitut har haft begränsade öppettider. Dessutom förlamas hela landet på grund av utegångsförbud mellan klockan 20.00 och 05.00.
I industriländer med starka ekonomier visade sig nedstängningar vara effektiva för att bromsa virusets spridning. I fattiga länder som Haiti är det nästan omöjligt att genomföra nedstängningar som en säkerhetsåtgärd. Det sätt på vilket människor lever och interagerar med varandra förhindrar det. Bristen på ekonomiska och andra resurser hindrar människor från att hålla sig i karantän även om de vill göra det. Haitier har inte möjlighet att köpa mat och andra förnödenheter mer än en dag i taget. Maten de har idag är frukten av det arbete de gör idag, så i ett sådant samhälle motsvarar uteblivet arbete också utebliven mat.
Dessutom bor haitierna i mycket små tvårumshus med i genomsnitt åtta personer. En sådan boendeform tillåter inte människor att distansera sig från varandra och tillämpa de rekommenderade hygienåtgärderna.
När detta skrivs har Haiti mer än 4 000 bekräftade fall och över 60 officiella dödsfall. Regeringen rapporterar cirka 100 nya fall per dag eftersom det är gränsen för hur många människor de kan testa per dag. Därför kan antalet haitier som är smittade med Covid-19 vara mycket högre. Dessutom anmäler inte människor sin sjukdom av rädsla för vedergällning och våld från andra bybor. Sjukhusen är inte utrustade och redo att behandla patienter. Följaktligen tillämpar de flesta huskurer i hemmet. Farhågan är att medan resten av världen långsamt återgår till normal aktivitet, kan Haiti kastas in i en verklig sjukvårdskris under de kommande veckorna eller månaderna.

Star of Hope Hälsning från Myrtha i Haiti matpaket corona 3

Hoppets Stjärnas aktiviteter

Under de politiska nedstängningarna:

– Redan innan Covid-19-pandemin bröt ut tvingades stora delar av Haitihålla stängt på grund av allvarliga politiska protester och våldsamheter som fullständigt förlamade landet från september till november 2019. Dessa nedstängningar hade lika skadlig inverkan på Haiti som COVID-19 hittills har haft på det haitiska samhället. Under den perioden användes en del av vår utbildningsbudget för att tillhandahålla matpaket till 1 000 familjer och deras barn.

Nedstängning under pandemin:

Under Covid-19-nedstängningen har alla skolor på Haiti varit stängda, inklusive våra skolor. Här använde vi utbildningsbudgeten för resten av skolåret för att tillhandahålla matpaket till 3 000 familjer och deras barn. Vi installerade två handtvättstationer med renat vatten vid varje skola samma dag som det första inhemska fallet av Covid-19 rapporterades. Dessa stationer kompletterade de vanliga handtvättstationerna som redan finns på skolorna. Vi började utbilda studenter och personal om vad de behövde göra i skolan, hemma och i sina lokalsamhällen redan i januari. Även om skolorna är stängda får lärarna och övriga anställda behålla lönen, och vi uppmanar dem att regelbundet besöka barnen för att kontrollera deras hälsotillstånd och säkerhet. Vi har genomfört alla nödvändiga reparations- och underhållsaktiviteter vid alla vattenstationer och brunnar i byarna för att se till att de fungerar korrekt och kan ge vatten 24 timmar om dygnet.

Utförda aktiviteter under året

 • Vi gav utbildningsstöd till sammanlagt 3 400 barn, inklusive skolväskor, skoluniform och skolmaterial. Dessutom till inköp av klassrumsmöbler och ommålning av skolbyggnaden. (Vi skulle inte ha använt delar av budgeten till detta om vi vetat att större delen av skolåret skulle gå till spillo).
 • Vi delade ut höns till alla förskolebarn i sju skolor. Barnen tar ibland med sig ägg till skolan för att tillaga och servera dem till lunch.
 • Vi distribuerade extragåvor från givarna i form av brev med kontanter.
 • Vi startade byggandet av en fjärde vattenbrunn i Marigot men kunde inte slutföra arbetet på grund av den politiska instabiliteten och våldet som sedan följdes av pandemin.
 • Vi delade ut mangoplantor till barn i Boyer-skolan som de fick plantera hemma.
 • Vi genomförde två framgångsrika matutdelningar (se ovan för mer information).
 • Vi delade ut julklappar till de yngre barnen i alla sju skolor.

Behov och plan för nästa skolår

Den extremt höga inflationstakten som orsakats av pandemin, och den politiska krisen dessförinnan, har drabbat alla varor och råvaror. Därför kommer vi behöva ytterligare medel om vi ska kunna täcka finansieringen av flera av våra insatser, inklusive:

 • Ytterligare matutdelningar till barnen och deras familjer.
 • Utbyggnad av Jeanton-skolan för att möjliggöra undervisning av ytterligare årskurser, från nionde klass till gymnasienivå (årskurs 13).
 • Målning och reparation av sju skolbyggnader för att kunna välkomna barn tillbaka till skolan i september.
 • Vidareutbildning för 260 lärare och kockar.
 • Inköp av fler tallrikar, glas, bestick, kokkärl och köksmateriel för matlagning till skollunchen på sju skolor.
 • Inköp av fler klassrumsmöbler för de högre årskurserna.
 • Färdigställandet av tre nya lekplatser på skolorna i Hesse, Boyer och Rigaud.
 • Uppgradering av datorutbildningen på fyra skolor och investeringar för att kunna starta sådan utbildning på skolorna i Hesse, Bois Negresse och Marigot.

Läs mer i Haitirapporten sommaren 2020, se film och bilder från vårt arbete >>
Tack för allt stöd!
Myrtha Dór
Verksamhetsledare för Star of Hope Haiti
 
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.