Mina sidor

5 augusti 2020
Ghanarapport sommaren 2020

Skolavslutning 2019

I juli förra året tog 233 barn examen från våra förskolor och fortsatte till grundskolans årskurs 1. Grattis till alla dessa barn och stort tack till alla faddrar som gjorde det möjligt! Efter sommarlovet började planeringen för det nya skolåret som sedan inleddes i september.

Frukost- och lunchprogram

Vi fortsatte att ge barnen kvalitativa och näringsrika måltider varje dag. Barnen får två måltider dagligen, både frukost och lunch. Det har verkligen förbättrat deras prestation under lektionerna, eftersom dessa måltider för många barn är den enda näringsrika mat de får i sig under vardagarna. Matprogrammet är en mycket viktig del av arbetet eftersom det har lett till att barnens hälsa förbättras och lindrar föräldrarnas ekonomiska börda. Sammanlagt serverar vi frukost och lunch till nästan 900 barn under varje skoldag.
Star of Hope Ghanarapport sommaren 2020 rapport ghana lekrum1 1

Nya lekrum

Under de senaste åren har vi satsat resurser för att uppgradera våra skolor och göra dem mer moderna med bättre utrustning, bland annat nya kök och toaletter. Fyra av sex skolor har fått nya moderna lekrum med pedagogiskt utbildningsmaterial och leksaker. Sådant behövs för att barnen skulle kunna leka under trygga förhållanden och utvecklas genom leken. Akobima-skolan är det senaste projektet att få en ansiktslyftning som underlättar inlärning och undervisning. Sammantaget har följande fyra skolor fått nya lekrum och ny utrustning: Osae Krodua, Gomoa Dominase, Kobeng och Akobima.

Renovering av Akobima-skolan

År 2019 åtog vi oss att renovera skolan i Akobima som var i undermåligt skick. Vi la ett nytt golv med betong som grund och med hållbar granit ovanpå. Vi målade också hela byggnaden, bytte ut möblerna samt tillhandahöll nya lekrum. Nu är lekplatsen vacker, säker och väl anpassad för barnen att leka på. Såväl barnen som personalen och föräldrarna uppskattar den nya fräscha skolan.

Distribution av läromedel

När det nya läsåret började i september levererade vi undervisnings- och läromedel till alla våra skolor. Det inkluderade läroböcker, anteckningsblock, olika pennor, kritor, radergummin, övningsböcker, kritor med mera. Jag kan med all säkerhet säga att våra barn och lärare nu har tillräckligt med material, och det har förbättrat förutsättningarna får både inlärning och undervisning. Vi levererar mer skolmaterial allteftersom behoven uppstår.

Star of Hope Ghanarapport sommaren 2020 rapport ghana julfest

Julfest och matpaket

Julen är en tid av glädje för barnen, och med ditt stöd arrangerar vi fester för att göra högtiden minnesvärd för dem. Julen 2019 gav vi alla barnen leksaker i julklapp. Vi lekte roliga lekar, och vi drack och åt gott. Vi delade också ut matpaket med bland annat ris, matolja och tomatpuré och till behövande föräldrar för att ge dem möjlighet till fina stunder med sina familjer under julhelgen.

Fruktträd

Under våren, precis innan pandemin slog till, planterade vi ananasträd i byn Osae Krodua. Detta blev möjligt tack vare en fin gåva från Sveriges givare. Barnen ser redan fram mot att få äta färsk ananas i framtiden!
Star of Hope Ghanarapport sommaren 2020 rapport ghana matutdelning 11

Avbrott på grund av pandemin

Inför vårterminen var vi inställda på att göra ett ännu bättre arbete, och fram till mitten av mars kämpade barnen på ordentligt.
Den globala pandemin kullkastade alla våra planer för terminen. Vi var helt oförberedda, men gjorde vårt bästa sett till dessa olyckliga omständigheter. Den andra veckan i mars 2020 stängdes alla skolor i landet tills vidare. Den inledande nedstängningen varade under tre veckor. Den upphävdes sedan av regeringen, men skolbarnen är fortfarande hemma med undantag för sistaårsstudenterna som fått gå tillbaka till skolan för att skriva sina slutprov.
Vi lade upp olika strategier för att hjälpa så gott vi kunde, sett till omständigheterna:

  • Familjestöd
    Nedstängningen begränsade människors rörelsefrihet och möjligheter att försörja sig. Detta hade allvarliga negativa effekter, särskilt för fattiga familjer som saknade besparingar. Vi tog oss för att ge stöd till våra skolbarns familjer i form av matvaror som ris, matolja, konserver, handsprit och ansiktsmasker. Insatsen visade sig vara en livräddare eftersom vissa av familjerna var i stort behov av hjälp när vi besökte dem. Den möjliggjorde också för fler att fortsätta stanna hemma och på så vis minska spridningen av viruset.
  • Hemundervisningsprogram
    Efter att barnen stannat hemma i ungefär tio veckor blev det uppenbart att pandemin skulle få mycket negativa effekt på barnens utbildning om situationen fortgick. Vi startade därför ett hemundervisningsprogram där vi tog klassrummet hem till barnen. Lärarna går till barnens hem, samlar dem i grupper om högst sex barn samtidigt som får hålla avstånd till varandra och rätta sig efter andra säkerhetsrutiner. Lärarna ser till så barnen håller sig uppdaterade med skolarbetet. Lärarna ger barnen läxor att göra och kommer tillbaka för att se till så att de är gjorda och betygsätter dem. Vi upplever att både föräldrar och barn har varit entusiastiska och samarbetat. Hittills går programmet bra.

Framtida utmaningar och önskemål

Star of Hope Ghanarapport sommaren 2020 rapport osae krodua
I början av året hade vi planerat ett antal satsningar och projekt, men vi kunde inte förutse att dessa planer skulle påverkas av en global pandemi. De saker vi vill göra och genomföra är:

Hälsokontroll

Vi hade planerat att låta en läkare besöka alla våra projekt, så att barnen kan få genomgå en ordentlig medicinsk undersökning och få behandling för de eventuella sjukdomar som diagnostiseras. På grund av coronautbrottet måste detta skjutas upp tills pandemin är över, och kanske blir insatsen ännu viktigare då.

Renoveringar

Skolorna i Pechi och Moree behöver renoveras, och i år siktade vi på att få klart minst ett av projekten, men på grund av pandemin kan vi behöva skjuta upp dessa renoveringar tills vidare. Dock behöver de genomföras för att dessa skolor ska få lika hög standard som de andra fyra.

Hjälpprogram

Pandemin har inte bara begränsat möjligheten till sociala interaktioner utan också drabbat familjernas ekonomi, och eftersom våra barn kommer från fattiga hem påverkas de mest. Vi har delat ut matpaket och vill fortsätta att göra det regelbundet tills deras ekonomiska situation förbättras.

Lekplatsutrustning

Vi planerade att utrusta alla våra skolor med nya utomhuslekplatser, men detta är tyvärr också något som vi får skjuta på framtiden på grund av pandemin.
Vi är väl medvetna om hur mycket undervisning som barnen gått miste om på grund av denna pandemi, så vi försöker kontinuerligt hitta på innovativa lösningar för att minimera effekterna. Jag är övertygad om att vi med ditt stöd skulle kunna klara av denna utmaning för att säkerställa att framtiden för dessa barn trots allt blir ljus.
Barnen, ledningen, personalen och lärarna skickar sin djupaste tacksamhet till alla som är med och bidrar till att göra livet ljusare här i Ghana. Må Gud välsigna dig rikligt för ditt stöd!

Läs hälsningen från Charity >>

Hjälp oss att nå ut med matkassar till Ghanas barn! >>

 
Star of Hope Ghanarapport sommaren 2020 rapport ghana leker
Star of Hope Ghanarapport sommaren 2020 rapport ghana barn leker

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.