Jag vill ge till mat och vatten

Rent vatten är en bristvara i många länder, och det vatten som människorna tvingas dricka i stället riskerar att göra dem sjuka. Genom att säkerställa tillgången till rent dricksvatten släcker du inte bara törst utan förhindrar också spridningen av dödliga sjukdomar som kolera. Vi kämpar också för att alla barn ska få äta sig mätta, och där är gratis skolluncher vårt främsta redskap. För många barn i länder som Kenya, Ghana, Haiti och Rumänien är vår skollunch den enda måltid de får under en dag, och det gör den avgörande för deras hälsa och utveckling.

Kategori:
Dela med dina vänner: