Jag vill ge till mat och vatten

Rent vatten är en bristvara i många länder, och det vatten som människorna tvingas dricka i stället riskerar att göra dem sjuka. Genom att säkerställa tillgången till rent dricksvatten släcker du inte bara törst utan förhindrar också spridningen av dödliga sjukdomar som kolera. Vi kämpar också för att alla barn ska få äta sig mätta, och där är gratis skolluncher vårt främsta redskap. För många barn i länder som Kenya, Ghana, Haiti och Rumänien är vår skollunch den enda måltid de får under en dag, och det gör den avgörande för deras hälsa och utveckling.

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org