Mina sidor

6 januari 2021
Första skoldagen i Kenya 2021

Efter ett kort jullov är de 1 400 barnen i våra kenyanska skolor tillbaka i skolbänken. Läsåret är kraftigt försenat på grund av coronapandemin. Glädjande är att alla barn och lärare är motiverade att avluta det brutna skolåret så bra och snabbt som möjligt.
I och med omstarten så välkomnas nu alla årskurser från förskolan och uppåt till skolan. Tidigare var det bara ett par klasser som fick sin undervisning i klassrummen, de andra fick kämpa på med hemundervisning. Allt enligt de regler som lokala myndigheter bestämt. Dessutom får alla elever även två måltider varje skoldag, vilket är efterlängtat.
Stort tack till alla faddrar och gåvogivare som gör arbetet i Kenya möjligt och är med och utbildar framtida generationer i våra projekt.
Det kommer mer spännande nyheter från Kenya inom kort! Läs mer om arbetet genom att klicka här
Star of Hope Första skoldagen i Kenya 2021 Kenya School start small 2
Star of Hope Första skoldagen i Kenya 2021 Kenya School start small 3
Star of Hope Första skoldagen i Kenya 2021 Kenya School start small 4
Star of Hope Första skoldagen i Kenya 2021 Kenya School start small 5
Star of Hope Första skoldagen i Kenya 2021 Kenya School start small 6
Star of Hope Första skoldagen i Kenya 2021 Kenya School start small 7
Star of Hope Första skoldagen i Kenya 2021 Kenya School start small 8
Star of Hope Första skoldagen i Kenya 2021 Kenya School start small 9
Star of Hope Första skoldagen i Kenya 2021 Kenya School start small 10
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.