Efter sex månaders renovering och uppgradering så är arbetet klart och skolan i Moree, Ghana återinvigd. Det omfattande renoverings- och reparationsarbetet på bland annat väggar och golv inleddes i januari, 2021 och efter det målades hela skolan om.

Ett nytt lekrum har utrustats med moderna leksaker, en lekplats och nya toaletter med en tvättplats för eleverna har också byggts. En mur har uppförts runt hela förskoleområdet för att skydda både elever och egendom under och efter lektionstimmarna.

Klassrummen har renoverats och utrustats med moderna bord och stolar för både lärare och elever för en bättre undervisnings- och inlärningsmiljö.

Invigningen genomfördes i slutet av juli och besöktes förutom av barnen och deras föräldrar även av lokala beslutsfattare och andra intressenter. Invigningen avslutades med en vacker kulturshow som genomfördes eleverna själva. Det blev dans, musik och mycket glädje.

Ett stort tack till alla som stöttar vårt arbete i Ghana. På så sätt bidrar ni till denna viktiga uppgradering och vårt långsiktiga utvecklingsarbete i landet. Tack!

Läs mer om vårt arbete i Ghana genom att klicka här.

Nedan en video och bilder från återinvigningen:

Nedan några bilder före och efter renoveringen:

 

Dela med dina vänner: