VÅRT ARBETE I GHANA

Hoppets Stjärna arbetar i Ghana med fokus på utbildning för barn i fattiga byar. Målet med våra skolprojekt är att genom utbildning ge barnen en bra start i livet och en bättre framtid.

Vårt arbete i Ghana

Charity Frempong, verksamhetsledare för Star of Hope Ghana.

Ghana ligger i Västafrika mellan Elfenbenskusten och Togo. Hoppets Stjärna fokus ligger på utbildning för barn i fattiga byar. Målet med våra skolprojekt är att genom utbildning ge barnen en bra start i livet och en bättre framtid.

En möjlighet till utbildning

Målet med Hoppets Stjärnas förskoleverksamhet i Ghana är att ge fattiga barn de kunskaper som krävs för att de ska kunna komma in på grundskolan, så att de i framtiden har bättre möjligheter att kunna styra sina egna liv. På våra skolor får barnen även ett mål näringsriktig mat och grundläggande hälsovård. Tillsammans skapar dessa saker förutsättningar för att barn från fattiga miljöer ska kunna resa sig och växa upp till friska, utbildade vuxna som kan försörja sig själva och sin familj. På så vis är vi med och utvecklar hela samhällen! För hur ska ett barn kunna resa sig ur fattigdom om han eller hon inte kan läsa eller skriva, alltid är hungrig eller sjuk?

Ett annat viktigt mål med verksamheten är att visa dessa barn och deras föräldrar att det finns människor som ser deras svåra situation och som vill hjälp dem att förändra den.

Vi driver idag sex förskoleprojekt som omfattar omkring 900 barn.

Barnen är Ghanas framtid

Genom våra insatser får barn som fötts under svåra förhållanden chans till utbildning och ljusare framtidsutsikter. I skolmiljön får barnen grundläggande undervisning i ämnen som matematik, engelska och naturkunskap, men uppmuntras även att tänka självständigt och lära sig om demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

På våra förskolor får barnen möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor!

Utbildning, mat och hälsovård
Med ditt stöd ger du utbildning och näringsrik mat. Maten fungerar även som en viktig motivation för många föräldrar att skicka sina barn till skolan och bekämpar den undernäring som ofta hotar barn från utsatta familjer. Barnen får både frukost och lunch.

Vi verkar för att det vid varje skola skall finnas rent vatten. Rent vatten är en förutsättning för god hygien och skyddar mot de många sjukdomar som smutsigt vatten för med sig. Alla Hoppets Stjärnas skolor har även första hjälpen lådor.

Som fadder hjälper du till att verka för utbildning, motverka undernäring och ge bättre hälsa till Ghanas barn. På så vis är du med om att ge dem en bra start i livet.

Skolsystem i Ghana
Skolsystemet i Ghana omfattar daghem för de allra minsta barnen. Sen är det tre år förskola som är en mycket viktig inkörsport till den sexåriga grundskolan.

Efter det studerar barnen sex år på gymnasium. Efter det erbjuds det olika universitet, högskolor och yrkesskolor i Ghana.

Skolåret börjar i mitten av september och avslutas i juli. Längden på skoldagen kan variera lite, i Hoppets Stjärnas projekt börjar barnen 07.30 och går hem klockan 15.

Effekter av vårt arbete i Ghana

Skolåret startar normalt i september och innevarande år har vi 900 förskoleelever spridda på sex skolor i södra delarna av Ghana. På grund av pandemin har skolåret föskjutits och påbörjas sen 2021 i janiari. 100% av barnen klarade examen som fungerar som inträdesprov för grundskolan.

En viktig del av arbetet i Ghana är skolmaten. Förutom skollunchen serveras sedan 2017 även gröt till barnen på förmiddagen. Detta är en betydelsefull och väsentlig utveckling.

De senaste åren har vi gjort renoveringar och utbyggnader i flera projekt.

För utförligare effektrapport för Ghana klicka här.

Adress till Ghana
Star of Hope Ghana
P.O. Box 10206
Accra
GHANA

Våra projekt i Ghana

1. Osae Krodua

Osae Krodua ligger knappt en timmes bilväg från huvudstaden Accra. Byn är mycket fattig och de 2 750 invånarna bor i hus av torkad lera eller tegel. De flesta försörjer sig genom jordbruk som antingen blir till mat för den egna familjen eller säljs på den närliggande marknaden.

Endast 2% av byns vuxna invånare har fått möjlighet att gå i skolan. Till vår skola kommer varje dag 160 barn uppdelade på fem klasser. Skolan följer den ghanesiska läroplanen och barnen får bland annat undervisning i engelska som är ett krav för att barnen skall kunna få delta i grundskolan. Barnen uppmuntras också tänka självständigt och lär sig demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På skolan får barnen omvårdnad och möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor!

2. Gomoa Dominase

Gomoa Dominase ligger i södra Ghana ungefär sex mil utanför huvudstaden Accra. Byn är mycket fattig och de 12 000 invånarna bor i hus av torkad lera eller tegel. De flesta försörjer sig genom jordbruk som antingen blir till mat för den egna familjen eller säljs på den närliggande marknaden.

Till vår skola kommer varje 204 barn i åldrarna två till åtta år för att leka, vila och få undervisning. Skolan följer den ghanesiska läroplanen och barnen får bland annat undervisning i engelska som är ett krav för att barnen skall kunna få delta i grundskolan. Barnen uppmuntras också tänka självständigt och lär sig demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På skolan får barnen om-vårdnad och möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleks-fulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor!

3. Akobima

Akobima ligger i södra Ghana, knappt två timmars bilväg från huvudstaden Accra. I byn finns ungefär 40 hus och de flesta försörjer sig genom jordbruk och småskalig försäljning. Förskolan är byggd av Star of Hope och byns grundskola har byggts av byborna själva, med hjälp från kommunen.

Till förskolan kommer varje dag 154 barn i åldrarna tre till sex år. Skolan följer den ghanesiska läroplanen och barnen får bland annat undervisning i engelska som är ett krav för att barnen skall kunna få delta i grundskolan. Barnen uppmuntras också tänka självständigt och lär sig demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. På skolan får barnen omvårdnad och möjlighet att utvecklas genom lek i en trygg miljö med vår kärleksfulla och kunniga personal. Vi ställer höga krav på pedagogiken i våra skolor!

4. Moree

I Moree, en liten fiskeby belägen på Ghanas sydkust, går 168 barn i förskola. Dit kommer barnen varje dag för att leka, vila, sjunga och framför allt för att lära sig engelska och grunderna i att läsa och skriva. Skolan har fyra klassrum och ett kök för att tillaga den viktiga lunchen. Skolan är en symbol för hopp i samhället eftersom en stor del av befolkningen inte har någon utbildning men nu får se sina barn växa upp och få utbildning. Förståelse för hur viktig utbildning är, har börjat genomsyra samhället.

Målet med förskolan i Moree är att ge fattiga barn en bra start i livet. Det gör vi bland annat genom att lära dem engelska, vilket är ett kunskapskrav för att börja i grundskolan. Vi lär dem sköta sin hygien så att de slipper drabbas av onödiga sjukdomar som kan skapa stora problem eller rentav vara dödliga.

En annan viktig del av projektet är skollunchen som serveras varje dag. Lunchen håller barnen mätta men fungerar även som en viktig motivation för föräldrarna att skicka barnen till skolan istället för att låta dem arbeta. Dessutom avlastar förskolorna mödrarna som inte behöver ta med barnen till arbetet, utan tryggt kan lämna dem till lärarna.

Vissa riktigt varma dagar hålls även lektioner utomhus under ett träd så barnen kan svalkas av brisen från havet.

5. Pechi

Det lilla samhället Pechi ligger 30 mil nordväst om Ghanas huvudstad Accra. Pechi är en fattig by på den Ghananska landsbygden. Befolkningen här bor i hus av torkad lera eller tegel. De flesta försörjer sig genom att arbeta med jordbruk, där det som odlas antingen blir mat till familjen eller säljs på närliggande marknader. De flesta i byn odlar kassava, en slags planta vars rot används på ungefär samma sätt som potatisen i Sverige.

Levnadsstandarden i Pechi är låg, här saknas sådant som rinnande vatten, elek-tricitet och avlopp och endast ett fåtal av den vuxna befolkningen kan läsa och skriva. Förskolan i Pechi sprider hopp och glädje i byn, då barnen får en viktig förutsättning som deras föräldrar aldrig fick: En utbildning.

Här stöder Hoppets Stjärna en förskola där det går 158 förskolebarn.

I förskolan får barnen land annat leka, vila och lära sig tala engelska. Att kunna engelska är ett krav för att man sedan ska komma in på grundskolan i Ghana.

6. Kobeng

Drygt tre timmars bilfärd nordväst om Accra ligger Kobeng och där finns en förskola med 53 barn. Förskolan består av ett stort undervisningsrum, kök och ett stort lekrum. Barnen är på förskolan mellan klockan 8.00 på morgonen och 15.00 på eftermiddagen och på skolan får de förutom att lära sig engelska även leka, sjunga och bara vara barn.

Målet med förskolan i Kobeng är att ge fattiga barn en bra start i livet. Det gör vi bland annat genom att lära dem engelska, vilket är ett kunskapskrav för att börja i grundskolan. Vi lär dem sköta sin hygien så att de slipper drabbas av onödiga sjukdomar som kan skapa stora problem eller rentav vara dödliga.

En annan viktig del av projektet är skollunchen som serveras varje dag. Lunchen håller barnen mätta men fungerar även som en viktig motivation för föräldrarna att skicka barnen till skolan istället för att låta dem arbeta. Dessutom avlastar förskolorna mödrarna som inte behöver ta med barnen till arbetet, utan tryggt kan lämna dem till lärarna.

Bilder från projekten

Akobima

Gomoa Dominase

Kobeng

Moree

Osae Krodua

Pechi

Filmer från projekten

Akobima

Gomoa Dominase

Kobeng

Moree

Osae Krodua

Pechi

Se fler filmer på Star of Hope Play

Star of Hope Play

Matrecept från Ghana

Tillverkning av fufu
Fufu
Fufu är basfödan i Ghana. Den används istället för ris eller potatis och man äter den tillsammans med en gryta. Man äter med händerna, oftast äter alla ur samma skål.

Fufu görs i huvudsak av jamsrötter, eller av att blanda cassava och plantain. I norra Ghana är det mest vanligt att göra av jams. Denna rot har så mycket stärkelse i sig att man inte behöver blanda med något annat för att få rätt konsistens. I södra Ghana använder man cassavarötter, då måste man blanda med en banansort som heter plantain för att få rätt konsistens. Nu för tiden finns det även pulver att köpa, som man blandar med vatten. I Sverige kan det vara svårt att hitta cassava, däremot går det hitta jams

Gör så här:

En stor jamsrot, räcker till 4-6 personer

Skala jamsen och dela den i bitar. Koka den tills den är mjuk, ungefär som kokt potatis. Den ska inte kokas för mjuk då blir fufun för lös.

Lägg den kokta jamsen i en matberedare, några bitar i taget, ungefär som tre potatisar. Hacka jamsen till en slät klump. Jamsen ändrar konsistens efterhand som du mixar, den ska bli en slät lite seg deg, ungefär som bulldeg. Då är den lagom.

Lägg degen i en djup skål och gör likadant med resten av jamsen. Vill man ha lite smak på fufun kan man ha i lite salt och peppar medan man mixar. I Ghana har man inte kryddor i själva fufun, däremot finns det gott om kryddor i den gryta man serverar till.

Fufun serveras i en stor gemensam skål och äts med händerna.

Ghanansk gryta
(att äta tillsammans med fufun)

Ingredienser för ca 4 personer:

1 kyckling
5 röda chilipeppar (använd hela, även kärnorna, eftersom det är de som ger den starka smaken. Hittar du ingen färsk, kan du använda chilipulver, efter smak)
2 auberginer, helst gula men blå går också bra
4 tomater
1 vitlök (gillar du vitlök kan du ta hela, annars några klyftor)
1 buljongtärning
3 gul lök
salt
ingefära (helst en bit färsk som du river)
½ burk tomatpuré
ca 1 dl vatten

Gör så här:

Hacka grönsakerna smått, gärna i en mixer. Dela kycklingen i mindre bitar men inte alltför små. Lägga alla ingredienser i en stor gryta och låt puttra i ca 30 minuter.

Plocka därefter ut kycklingbitarna och lägg dem i skålen med fufu. Resten av grytan silas så att den blir en klar soppa, utan grönsaksbitar. Soppan häller man sedan över fufun.

OBS! Det här blir en het gryta, vill man ha den mildare kan man välja en mildare pepparsort, de är graderade efter styrka.

Grytan kan varieras efter tycke och smak och kan även göras med fisk, skaldjur eller – som kanske är vanligast i Ghana – getkött, men vilket kött som helst går också bra. Kom bara ihåg att köttet ska vara i ganska stora bitar så att det inte faller sönder för mycket när det kokar. I Ghana läggar man i fisken hel med ben och fenor och allt, men det kanske inte passar oss svenskar riktigt.

Vill man ha en lite ”matigare” soppa kan man hoppa över att sila den, men då blir det inte riktigt som i Ghana.

Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org