27 mars 2021
Förnödenheter utdelade i Rumänien

Nyligen distribuerade vi mat, skor och den så viktiga veden till utsatta familjer i Rumänien. Detta kunde vi göra tack vare våra generösa faddrar och gåvogivare efter en insamling tidigare i år. Varmt tack till alla som skänkte en gåva till denna insamling!
Utdelningen uppskattades mycket av alla mottagarfamiljer. Det har varit ett tufft år med pandemi, restriktioner, hemundervisning och stängda resurscenter. Den kalla och utdragna vintern har bidragit till att göra en svår situation ännu värre. Nu har barnen på våra center fått extra stöd, vilket underlättar situationen. De har fått konserver, mjöl, matolja, frukt och andra basvaror. Dessutom har vi delat ut varma skor och ved till familjerna. Nu har de kunnat äta ordentligt, och de har kunna hålla sig varma både utomhus och hemma. Det har varit ovärderlig hjälp.
Om bakgrunden till denna insamling kan ni läsa genom att klicka här. Nu har Monica, hennes familj och många fler fått hjälp.
Fortfarande är skolorna stängda för barn från årskurs fem och uppåt så våra resurscenter är populärare än någonsin. På centret i Valea Seaca har vi dessutom börjat med datorundervisning vilket är mycket uppskattat.
Stort tack för ert fortsatta stöd! Det gör stor skillnad för de utsatta barnen.
Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma small 1  Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma small 3 Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma small 4 Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma small 5
Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma 1 Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma 2 Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma 3
På bilderna nedan syns Monica och hennes familj som månadsbrevet handlade om i januari. De har nu fått ved, mat, och nya vinterskor.
Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma 4Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma small 6 Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma small 7
Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma 5
Star of hope Förnödenheter utdelade i Rumänien Roma small 9