10 april 2022
Fina framgångar i Kenya!
Resultaten från de nationella examensproven för grundskolans årskurs åtta har tillkännagivits av utbildningsministeriet. Alla 76 åttondeklassare från våra skolor i Mikindani och Jimba klarade proven och kvalificerade sig därmed för gymnasiet.
Skola kenya livliga barn

Star of hope Fina framgångar i Kenya! Kenya 1x2
Allra bäst gick det för Sera från Jimba på bilden ovan. Med hennes fina resultat kan hon nu söka sig till de bästa skolorna. Utvecklingen i den lilla byn utanför Mombasa har varit enastående sedan vi började arbeta där för 15 år sedan. Då fanns det en liten förskola byggd av lera. Stegvis har vi utvecklat skolan och sedan två år tillbaka erbjuder den samtliga årskurser upp till den avslutande årskurs åtta.
Vi tackar er alla för det enorma stöd ni har visat barnen i Kenya. Tack vare alla privatpersoner, organisationer och företag har vi tillsammans utvecklat arbetet och nått alla fina resultat. Stort tack!
Vi önskar alla avgångselever lycka till när de snart fortsätter sina studier. Läs mer om vårt arbete i Kenya genom att klicka här.
Star of hope Fina framgångar i Kenya! Kenya 1x3
John var den elev på vår grundskola i Mikindani med bästa examensresultat. Lycka till i framtiden John.
Star of hope Fina framgångar i Kenya! Kenya 4
För att uppnå bästa möjliga resultat började förberedelserna i januari med extralektioner flera gånger i veckan.
Star of hope Fina framgångar i Kenya! Kenya 5
Inför examensproven samlade läraren Nelson åttondeklassare på veckovis möten för inspirationssamtal.
Star of hope Fina framgångar i Kenya! Kenya 6
Läraren Wende är klassföreståndare får årskurs åtta. Han brinner för sitt jobb och gör allt han kan för att eleverna ska lyckas.

Bli fadder för ett barn eller ett projekt i Kenya genom att klicka här.

Tillsammans kan vi utveckla arbetet ännu mer!