Mina sidor

9 augusti 2021
Drömmen blev till verklighet!

Det hela började som en tanke och önskan om en fristad för barnen i slumområdet Taytay i Filippinerna.
En skola, med klasser från förskola till gymnasienivå, och en fristad för utsatta flickor.
En oas mitt i slummen.
Nu är det verklighet, och DU har bidragit till att drömmen blev sann!
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till dig som varit delaktig i detta.
Vi kan inte tacka dig nog!
Här ser du foton och kortfilmer på den förändring som skett från projektstarten till idag.
I filmen ser vi Hoppets Stjärnas utvecklingsansvarig – Lennart Eriksson – berätta om den nya skolbyggnaden vid vår skola i Taytay, Filippinerna. Den nya byggnaden heter Erik Gunnar Eriksson Building och är uppkallad efter Hoppets Stjärnas grundare. Längst ner i inlägget finns en fördjupad version av filmen för den som vill veta mer.

Bakgrundshistoria till byggnationen av den nya stora fina skolbyggnaden:
Utbildningssystemet har sedan några år tillbaka ändrats i landet. Från 1945 till 2011 tog grundutbildningen tio år att slutföra, men 2012 kom en ny utbildningsplan, som även blev lag. Nu tar grundutbildningen tretton år att slutföra – ett år med förskola, sex års grundskoleutbildning, och sex års gymnasium. Detta gör att alla skolor ställs inför nya utmaningar och krav. Även Hoppets Stjärna så klart.
Därför var vi tvungna att starta upp klass 11 och 12 snarast möjligt! Vi hade inte klassrum för detta, men tack vare ert stöd har vi nu fått det på plats. Utvecklingen av byggnaden sedan 2015 med bildspel nedan. Klicka på en bild för att se större bilder:

2015:

Planerna dras upp och ritningar görs. Ett par gamla byggnader rivs och sanering av det som en gång var en soptipp påbörjas. Grunden gjuts och arbetet med ena halvan av byggnaden påbörjas (12 bilder).

2016:

Arbetet med den andra hälften av byggnaden påbörjas. Efter sanering gjuts en grund och cementarbetet av bottenvåningen blir klar (12 bilder).

2018:

Efter att arbetet stått stilla under 2017, på grund av att utlovad finansiering uteblivit, fortsätter arbetet under 2018. Gjuteriarbetet av betongpelare och tak kompletteras (9 bilder).

2019:

Hoppets Stjärnas ledartrio besöker Filippinerna. De består av verksamhetschef Ulrika K Eriksson, insamlingsansvarige Maria Presson och utvecklingsansvarige Lennart Eriksson. De besöker landet i och med skolans 30-årsjubileum och inspekterar samtidigt den nya byggnaden tillsammans med pastor Gani Coruña (2 bilder).

2020:

Arbetet börjar ta fart under första kvartalet 2020, men samtidigt börjar pandemin härja och arbetet hämmas av restriktioner och nedstängningar i Filippinerna (6 bilder).

2021:

Restriktionerna lättar något till och från och arbetet fortsätter. Det bestäms att byggnaden ska uppkallas efter Hoppets Stjärnas grundare.
Erik Gunnar Eriksson Building är redo att ta emot eleverna från med hösten 2021 (9 bilder).


Fristaden Stars Dorm (19 bilder):

 
 

Läs mer om arbetet på Filippinerna genom att klicka här.

 
I den här filmen ser vi verksamhetschefen för Star of Hope Philippines – pastor Gani Coruña – berätta om bakgrunden till arbetet i Filippinerna, utvecklingen av arbetet och färdigställandet av byggnaden som kompletterar skolan. Den nya byggnaden heter Erik Gunnar Eriksson Building och är uppkallad efter Hoppets Stjärnas grundare.

I den avslutande filmen får vi följa med på en överflygning av vår skola i Taytay. Här ser man hur stor skolan är och inser hur viktig den är för barnen och deras familjer i förortsslummen. Barnens egen oas!

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.