Mina sidor

12 januari 2021
Dörrar och räcken i Taytay

Arbetet med den nya skolbyggnaden i slumområdet Taytay i utkanten av Filippinernas huvudstad Manila fortsätter. Nyligen fick klassrummen dörrar och andra våningen fick skyddsräcken. Framför byggnaden har gångvägen cementerats, och det är mer på gång.
Skolan är Hoppets Stjärnas enskilt största projekt som vuxit genom åren. Varje läsår välkomnar skolan runt 2 000 elever från förskolan upp till årskurs 10. Genom en ny skollag så måste alla skolor som har High School (årskurs 7-10), numera även erbjuda Senior High School (årskurs 11-12). När vår nya byggnad är klar så kommer den vara unik då det är få skolor i området som erbjuder hela skolgången från förskolans första år upp till sista året på High School.
Tack till alla faddrar och givare som fortsätter att stödja oss med byggandet av den nya skolbyggnaden. Målsättningen är kunna erbjuda årskurs 11 och 12 från och med nästa läsår som börjar i juni.
Vill du vara med och se till så att skolan blir klar i tid? Vi behöver bland annat hjälp med skolmöbler och annan utrustning.
Klicka här för att skänka en gåva för skolans färdigställande.
Star of Hope Dörrar och räcken i Taytay Taytay 3Star of Hope Dörrar och räcken i Taytay Taytay 5Star of Hope Dörrar och räcken i Taytay Taytay 6Star of Hope Dörrar och räcken i Taytay Taytay 7Star of Hope Dörrar och räcken i Taytay Taytay 10Star of Hope Dörrar och räcken i Taytay Taytay 11Star of Hope Dörrar och räcken i Taytay Taytay 13

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.