Mina sidor

31 augusti 2020
Coronaanpassning Filippinerna

Precis innan den försenade skolstarten sköts den upp ytterligare. Normalt börjar det filippinska skolåret i juni, men sköts först upp till 24 augusti på grund av coronapandemin. Nu har starten skjutits upp till den 5 oktober och vi har börjat anpassningen till de nya förhållningsreglerna uppsatta av utbildnings- och hälsodepartementen. De har bland annat förbjudit undervisning ansikte mot ansikte på alla skolor i landet. Med detta behöver våra lärare anpassa sig och lära sig att undervisa sina elever via nya vägar online eller modulärt lärande.
Star of Hope Coronaanpassning Filippinerna Gani 1
Nedan en intervju om situationen med Gani Coruna, vår verksamhetschef i Filippinerna:
Det har nu gått drygt fem månader sedan stora delar av världen stängde ner.
Hur skiljer sig Hoppets Stjärnas arbete i Filippinerna idag från hur det såg ut innan pandemin?

– Våra skolor har påverkats oerhört mycket. Sedan mitten av mars i år har myndigheterna förbjudit oss att möta våra elever öga mot öga i klassrummen. Som det ser ut blir det inga fler lektioner på plats i år.
Många länder har börjat öppna upp nu. Har myndigheternas restriktioner i Filippinerna förändrats på sistone?
De hårdaste restriktionerna har lättats nu, men det handlar fortfarande om en generell nedstängning av samhället som bara tillåter ett begränsat öppethållande av samhällsviktiga näringar, så att folk kan återgå till sina arbeten.
Ett begränsat antal fordon i kollektivtrafiken tillåts också att återvända till vägarna.
Myndigheterna var tvungna att lätta på restriktionerna eftersom mer än 45 procent av landets arbetskraft stod utan jobb, och så många människor hungrade.
Regeringens stödinsatser räckte inte till för att ge dem mat så att de kunde klara sig.
Hur ser läget ut för Hoppets Stjärnas skolor i Taytay och Infanta?
– Utbildningsdepartementet har rekommenderat en strategi med distansundervisning.
Den strategin består av två olika undervisningsupplägg som vi anammat i Tayatay.
Vid online-undervisning används internet för att kommunicera med barnen, men för de barn som inte äger prylar som läsplattor eller mobiler använder vi vad man kallar ”Modulär undervisningsstrategi.”
Den innebär att föräldrarna får hämta utbildningsmaterialet på skolan, tillsammans med förberedda frågeformulär. Föräldrarna får sedan hjälpa sina barn att lösa uppgifterna och lämnar tillbaka formulären till skolan så att lärarna kan utvärdera dem och betygsätta dem.
Vilka är de främsta utmaningar som ni står inför i höst?
– Att implementera den här nya distansundervisningsstrategin blir den största utmaningen.
Utöver att införskaffa all digital hårdvara som behövs, måste vi utbilda och vägleda de flesta av våra lärare, eftersom de saknar datorvana. Vårt mål är självklart att maximera de utbildningsmässiga och akademiska fördelarna med de här nya systemen för våra barns räkning.
När du ser tillbaka på den här tiden om tio år, vad tror du kommer att vara dina starkaste minnen?
– Det här är verkligen en extraordinär situation. När jag ser tillbaka kommer alltid att minnas hur vi för fösta gången, efter mer än 30 år av skolundervisning, bokstavligt talat stod utan barn i våra klassrum!
Läs mer om vårt arbete i Filippinerna genom att klicka här.
Star of Hope Coronaanpassning Filippinerna 11401Star of Hope Coronaanpassning Filippinerna 11402Star of Hope Coronaanpassning Filippinerna 11403Star of Hope Coronaanpassning Filippinerna 11406Star of Hope Coronaanpassning Filippinerna 11407

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.