24 januari 2021
Arbetet i Taytay fortsätter

Färdigställandet av den nya skolbyggnaden i Taytay, Filippinerna, går framåt. Målet är att den ska vara klar att användas för årskurs 11 och 12 när nästa läsår startar. Vi har till exempel nu lagt golv i nästan alla klassrum.
Samtidigt fortsätter all skolundervisning på distans tills vidare på grund av pandemirestriktioner.
Tack till alla faddrar och givare som fortsätter att stödja oss med byggandet av den nya skolbyggnaden.
Vill du vara med och se till så att skolan blir klar i tid? Vi behöver bland annat hjälp med skolmöbler och annan utrustning.
Klicka här för att skänka en gåva för skolans färdigställande.
Star of hope Arbetet i Taytay fortsätter taytay 1 1 Star of hope Arbetet i Taytay fortsätter taytay 2 1 Star of hope Arbetet i Taytay fortsätter taytay 3 1 Star of hope Arbetet i Taytay fortsätter taytay 4 Star of hope Arbetet i Taytay fortsätter taytay 5 1 Star of hope Arbetet i Taytay fortsätter taytay 6 1