Hoppets Stjärna har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll

Hoppets Stjärna är ansluten till Svensk Insamlingskontroll, som regelbundet granskar vår verksamhet och ser till att pengarna används på rätt sätt.

Hoppets Stjärna har ett s k 90-konto, ett plus- och bankgirokonto som börjar med siffrorna 90. 90-kontot är en garanti för dig som givare att pengarna används på ett riktigt sätt, samt att kostnaderna för insamling och administration inte överstiger 25 procent. Våra insamlings- och administrationskostnader för verksamhetsåret 2016 var 16,7 procent av insamlade medel.

Länk till Svensk Insamlingskontroll

Våra konton är:
Plusgiro: 90 02 53-6
Plusgiro kopplat till OCR: 90 16 02-3
Bankgiro: 900-2536
Swish: 900 253 6

Organisationsnummer: 882600-8321

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto


Kärrsjö 136 | 897 92 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org