23 maj 2012
Vitryska myndighetspersoner på studiebesök

Star of Hope arrangerar denna vecka studiebesök för en grupp vitryska myndighetspersoner

Under denna vecka besöker fyra vitryska myndighetspersoner, samt två medlemmar från vår vitryska samarbetspartner Belaptimi, Sverige. Gruppen besöker olika verksamheter i norrköping, som riktar sig till unga med funktionsnedsättning.

Syftet med studieresan är att inspirera och utbilda personer som ansvarar för frågor som rör barn och unga med funktionsnedsättning i Vitryssland.

Star of Hope i Vitryssland

I Vitryssland arbetar Star of Hope främst med att förbättra situationen för barn med funktionsnedsättning. Detta gör vi exempelvis genom att ge stöd till dagverksamheter för barn med funktionsnedsättning och föräldragrupper, samt genom kunskapsöverföring från nordiska arbetsterapeuter, sjukgymnaster, speciallärare med flera till vitrysk vårdpersonal och myndigheter.

Målet med arbetet är att förbättra levnadsvillkoren för barnen genom att ge dem en plats där de bemöts med kärlek, kunskap och respekt, samt genom att lära ut rättigheter och förändra attityder hos vårdpersonal, politiker och samhället i stort gentemot barn med funktionsnedsättning.

Synen på dessa barn har länge präglats av föreställningen att människor med funktionsnedsättning inte kan bidra till samhället, och att de därför är mindervärdiga. I stället har de placerats på institutioner, där de inte fått någon möjlighet att utvecklas som människor och leva fullvärdiga liv. De fick aldrig komma upp ur sängarna, inte lära sig att gå, tala, äta själva, klä sig eller klara sig utan blöja. Det fanns helt enkelt inte tid att ge alla barn tillräcklig omvårdnad.

STÖD VÅRT ARBETE DÄR DET BEHÖVS SOM BÄST, BLI STÄRNFADDER