Mina sidor

Gåvokorg

10 januari 2022
Rehabilitering för barn med funktionsnedsättning i Östeuropa
I 30 år har Hoppets Stjärna kämpat för barn med funktionsnedsättning i Östeuropa.
Under årets kallaste månader drabbas många av dem extra hårt.
Därför söker vi nya faddrar som kan sträcka ut en hand till dessa barn!

Vi är stolta över all förändring som skett, men än är vi inte klara!
Barnen behöver oss fortfarande.
Under årets kallaste månader drabbas många av dem extra hårt.
Dessutom har det oroliga världsläget lett till ökade utmaningar för dem och deras familjer.
Vissa går miste om viktig rehabilitering när deras dagcenter tvingas hålla stängt.
Andra får aldrig ens tillgång till den rehabträning som de så desperat behöver.
Vi vill hjälpa fler och mer!
Därför söker vi nya faddrar som kan sträcka ut en hand till dessa barn.

Bli fadder för barnen i Rumänien!
Inte ett enda barn med funktionsnedsättning ska tvingas leva inlåst på institution! Så sa vi för 30 år sedan, och så har det blivit. Idag tar vi emot dessa barn på våra dagcenter där de får hjälp med allt från kognitiv terapi till fysioterapi och talpedagogik. Vi driver stödföreningar för barnens vårdnadshavare och jobbar aktivt med opinionsbildning för att förändra allmänhetens attityder. Med din hjälp formar vi ett samhälle där dessa barn både kan och vågar röra sig öppet ute i samhället.

Bli fadder för barnen i Lettland!
Här jobbar vi med att förbättra situationen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer. Som Lettlandsfadder stöttar du också utsatta familjer som lever på existensminimum i trånga, nedgångna stugor och lägenheter. Med din hjälp kan vi ge dem matkuponger, kläder och skor samt rycka in när de inte förmår att betala elräkningen eller hyran.
Bli fadder för barnen i Belarus!
Här är du med och förbättrar livssituationen för barn med funktionsnedsättning. Du stöttar stödgrupper för barnens föräldrar och dagverksamheter där barnen bemöts med kärlek, kunskap och respekt. Genom aktiviteter, utflykter och sommarläger får barnen chans att komma ut i samhället.
Du hjälper oss också att förändra attityder hos vårdpersonal, politiker och samhället i stort gentemot barn med funktionsnedsättning. Vårt slutmål är att alla dessa barn ska integreras i samhället, kunna gå i den lokala skolan och få bo tillsammans med sin familj istället för att placeras på institution.
 

Bli fadder genom att klicka här >>>

 
 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.