23 april 2018
Varmt tack!

Rapporteringen i föregående inlägg med vykorten från fem världsdelar gör mig så oerhört glad över allt gott som uträttas i de länder där vi verkar – och samtidigt blir jag påmind om att vi är helt beroende av dig som ger.
Att vi har fått förtroende från dig att utföra sådana här insatser gör mig både stolt och tacksam. Eftersom vi så ofta fokuserar på nöden, och de behov som finns, känns det otroligt kul att med jämna mellanrum också få visa upp de resultat som du är med och bidrar till.
Vår verksamhet gör skillnad, varje dag, och den är under ständig utveckling. I takt med att vår omvärld förändras mås­te vårt arbete också göra det för att leva vidare. Att ge varje projekt tillräckliga resurser kräver ständigt nya gåvor, men resulterar ju också i ständigt nya framgångssagor.
Den trygghet som alla livsviktiga insatser vilar på är månadsgivarna, för varken skolor eller andra projekt skulle kunna drivas utan fasta intäkter. Enskilda gåvor, å sin sida, möjliggör satsningar bortom den dagliga budgeten, så den som inte har möjlighet att ge regelbundet kan ändå göra stor skillnad.
Oavsett hur du väljer att hjälpa är vi innerligt tacksamma för varje krona!
Varma hälsningar
Star of hope Varmt tack! underskrift ulrika kallin eriksson
Ulrika Kallin Eriksson, Verksamhetschef
Ja, jag vill se till att de barn som Hoppets Stjärna hjälper får fortsatt stöd så länge de behöver det! Jag vill ge en gåva!