19 juni 2018
Världens flickor förtjänar bättre!

Jag är oerhört tacksam över att jag fått födas i ett land där kvinnor trots allt har en naturlig plats i alla sammanhang, och där situationen sakta men säkert förbättras. Att det är långt ifrån självklart inser jag när jag möter unga kvinnor och flickor i våra projektländer – för på alltför många håll är situationen fullkomligt annorlunda. Det skär i hjärtat att inse vidden av orättvisorna, att se de djupa sår som aldrig riktigt kommer läka och tänka på de liv som aldrig kommer att bli så som de borde ha fått bli.
Därför är jag så innerligt glad över att vi kan göra skillnad för nästa generation kvinnor. Några får du möta i årsmagasinet, som filippinska Michelle på sidan 14 och rumänska Emanuela på sidan 25. Vi kan inte förändra deras värld över en natt – men vad vi kan göra är att genom utbildning ge dem förutsättningar att bli vad de drömmer om att bli, få starkare roller i sina samhällen och i förlängningen bli förebilder för nästa generation flickor. Två faktorer gör mig övertygad om att vi kommer lyckas. Den första faktorn är de kvinnor som jobbar för oss på plats i va????e land, och som jag beundrar så starkt – för jag har sett hur mycket de bryr sig och hur mycket de brinner.
Den andra faktorn är du. Utan dig spelar det ingen roll hur mycket vi vill göra, och hur mycket våra eldsjälar brinner, för utan ditt stöd skulle vi inte kunna göra mer än att se på. Men du väljer att göra skillnad – och om jag känner dig rätt så har du inte gett för sista gången. Varmt välkommen att vara med oss i kampen för de här flickorna!
Somriga hälsningar,
Star of hope Världens flickor förtjänar bättre! underskrift ulrika kallin eriksson
Ulrika Kallin Eriksson, Verksamhetschef
Ja, jag vill se till att fler utsatta flickor runt om i världen får utbilda sig!
Läs om Michelle och Emanuela i vårt nya årsmagasin