VARFÖR VÄLJA JUST HOPPETS STJÄRNA?

Vi är en familj

För oss är både medarbetare, barn och givare en självklar del av Hoppets Stjärnas familj.

Vi ser de barn vi hjälper som våra egna, och otaliga av de barn vi stöttat genom åren vittnar om hur de ser Hoppets Stjärna som sin familj.

I land efter land vittnar våra lokala eldsjälar om samma känsla; att de är en del av en världsomspännande familj. Det märks på hur många av dem som avstått från bättre betalda arbeten till förmån för Hoppets Stjärnas verksamhet. De drivs av sin kärlek till barnen och finner trygghet i stödet från Hoppets Stjärna-familjen.

Vi är alldeles lagom stora

Vi är små nog att se varje barn, men samtidigt stora nog att förändra nationer.

Vi känner de ansvariga i varje land personligen, och de i sin tur känner vartenda barn vid namn.

Vi har en liten verksamhet i Sverige men ett omfattande arbete på plats i projektländerna.

Den svenska organisationen är platt och vältrimmad för att minimera både kostnaderna och mängden byråkrati. Det sparar tid och möjliggör för oss att fatta snabba beslut när situationen kräver det.

För givarna är våra högst ansvariga sällan längre bort än ett telefonsamtal.

Vi är seriösa och professionella

Vi har 90-konto samt är granskade och godkända av Givarguiden. Det ger våra givare en trygghet i att pengarna hamnar rätt.

Vi är transparenta med vad vi gör, offentliggör varje årsredovisning och publicerar till och med verksamhetschefens lön på hemsidan.

Vi ger våra givare möjligheten att ha direktkontakt med de ansvariga i projektländerna och välkomnar dem att besöka våra projekt på plats.

Vi är norrlänningar

Vi är fast förankrade i den norrländska myllan. Världshögkvarteret ligger inte i Stockholms innerstad, utan i en ombyggd ladugård på en höjd i Kärrsjö, mitt i de ångermanländska skogarna. Det ger oss inte bara mycket lägre kostnader, utan också mycket bättre arbetsro än om vi skulle hålla till mitt i ett storstadsmyller.

Vi ger hjälp som består

Vi ger barnen någonting som ingen någonsin kan ta ifrån dem: Utbildning. Vi vet att det är det mest värdefulla vi kan erbjuda dem, eftersom det ger dem viljan och förmågan att av egen kraft lyfta sina samhällen ur fattigdom och misär.

Vi satsar på varje barn från tidig ålder, ger dem en bra start i livet och förutsättningar att lyckas i vuxenlivet. Det skapar en långsiktighet i allt vårt arbete som leder till bättre liv även för kommande generationer.

Vi är Hoppets Stjärna

Vår kamp gör oss till en ledstjärna för de utsatta, en klart lysande ljuspunkt i deras tillvaro och en källa till framtidstro. Vi ger dem ljus, och vi ger dem hopp. För dem är vi helt enkelt hoppets stjärna.
Dela med dina vänner:

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö | Telefon: 0662-461 00 | info@starofhope.org

90-konto

Givarguiden

Facebook       Instagram       twitter       Star of Hope Play

90-konto

Givarguiden


Kärrsjö 136 | 890 54 Trehörningsjö
Telefon: 0662-461 00  info@starofhope.org