6 mars 2013
Våra faddrar förändrar världen

Treåriga Abigail från Filippinerna

Treåriga Abigail från Filippinerna får ett bad! För många av världens barn är vatten en bristvara. Valet står ofta mellan förorenat vatten, eller vatten som säljs dyrt av privata leverantörer. Som fadder kan du göra skillnad! 

På våra skolor får barnen rent dricksvatten, varje dag. Vi arbetar också med att gräva brunnar och dra vattenledningar. På så vis förbättrar vi livet och hälsan för tusentals barn världen över! Vill du vara med?

Som fadder garanterar du att barn, som lever i fattigdom, får utbildning, hälsovård, mat och rent dricksvatten. Saker som gör att de kan utvecklas till pigga och friska människor som kan utveckla sina egna liv och samhällen. Som fadder är du med och förändrar den här världen! 

Som fadder får du också kontakt med människor som bor i annan del av världen, och en insikt i deras liv och vardag. 

Bli Stjärnfadder du med eller ge en gåva som gör skillnad.