Mina sidor

13 november 2011
Vår medarbetare rapporterar från matutdelningarna

De svältdrabbade i Turkanaområdet fick ta del av matutdelningen. Foto: Anne Gustavsen

Under helgen har vi tagit emot sms från vår medarbetare Fred Thornaes, som var med när över 13 ton mat delades ut till svältdrabbade i Turkanadistriktet, Kenya:

”För att komma till byarna där vi skulle dela ut mat fick vi köra åtskilliga mil, varav 30 i skumpig terräng. Otroligt att en så stor, tungt lastad lastbil kunde ta sig fram. Först besökte vi byn Loitani och därefter Kerio. I båda byarna samlades hela befolkningen när vi kom, gamla som unga. Det kändes hemskt att se barn som tvingas gå hungriga. 

Sammanfattningsvis så gick allting bra. Vi som arbetat med utdelningarna är glada över att ha kunnat hjälpa dessa människor, som befinner sig så fjärran ifrån omvärldens uppmärksamhet och stöd.

För att liknande situationer ska kunna förhindras i framtiden måste man säkra tillgången till mat. Det måste borras brunnar så människor kan få tag på vatten även under svåra torrperioder, istället för att drabbas av undernäring eller i värsta fall dö.” /Fred Thornaes

Hoppets Stjärna undersöker nu möjligheterna att påbörja ett långsiktigt engagemang i Turkanadistriktet i nordvästra Kenya, en plats som ofta drabbas av torka och där vatten är en resurs man slåss över. Följ utvecklingen här på vår hemsida! Och ge en gåva så vi kan rädda fler liv på Afrikas horn. 

GE EN GÅVA HÄR! 

Skattereduktion

PENGAR TILLBAKA
Gåvor till Hoppets Stjärna ger dig rätt till skattereduktion.
I deklarationen får du tillbaka en fjärdedel av allt du gett.
Vi skickar siffrorna till Skatteverket åt dig om vi har ditt personnummer.

Att tänka på:
– Skatteverket räknar bara gåvor på 200 kr eller mer.
– Du måste ge minst 2 000 kronor sammanlagt per år.

Exempel:
Du ger 200 kr per månad i 12 månader, totalt 2400 kr.
Då får du 600 kr tillbaka. Din faktiska månadskostnad blir 150 kr.

Reglerna gäller för gåvor upp till 12 000 kr per år.